Νέα

Το πρώτο ενημερωτικό δελτίο του προγράμματος PR-ERF

Πρόκειται για το 1ο Ενημερωτικό Δελτίο του Ευρωπαϊκού προγράμματος PR-ERF: Πρακτική Μεθοδολογία για την Απόκτηση Βασικών Ικανοτήτων του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς μέσω της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Περισσότερα

CertiMentu - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Στις αρχές Νοεμβρίου του 2012, πραγματοποιήθηκε στο Schulungszentrum Fohnsdorf, της Αυστρίας η εναρκτήρια συνάντηση με τους έξι Ευρωπαίους εταίρους στο πλαίσιο του έργου “Πιστοποίηση μεντόρων και συμβούλων/εκπαιδευτών-Certi.MenTu".

Περισσότερα

Συμμετοχή του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ στην 5η διακρατική συνάντηση στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας

Στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε η τελευταία συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού προγράμματος Certi.MenTu (Πιστοποίηση για Μέντορες και Συμβούλους), καθώς και τελικό συνέδριο στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας.

Περισσότερα