Για τις ανάγκες του έργου Erasmus+ dTour: Η χρήση νέων ψηφιακών τεχνολογιών για την ενίσχυση των ΜΜΕ του Τουρισμού και της Φιλοξενίας, το οποίο συντονίζει ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ, το εταιρικό σχήμα συμμετείχε σε μια μελέτη κατά την οποία συντάχθηκε το επαγγελματικό προφίλ για το σύμβουλο dTour, δηλαδή το σύμβουλο χρήσης νέων ψηφιακών τεχνολογιών στον κλάδο της φιλοξενίας και των καταλυμάτων.

Στη μελέτη περιγράφεται το προφίλ του συμβούλου και οι απαιτούμενες δεξιότητες για τα οποία μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ