Επιδοτούμενα Προγράμματα

Δες πώς μπορείς να συμμετέχεις!

Σεμινάρια Εξειδίκευσης

Ανακάλυψε το κατάλληλο σεμινάριο εξειδίκευσης και διεκδίκησε την επανένταξή σου ή την εδραίωσή σου στην αγορά εργασίας.

Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Σπουδές που συναντούν την εποχή!

Ευρωπαϊκή Ταυτότητα

Βρισκόμαστε σε ολόκληρη την Ευρώπη
με πάνω από 200 συνεργασίες!

Νέα - Δραστηριότητες

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ / ΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΕΚ – ΚΕΚ ) – ΛΑΡΙΣΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ / ΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΕΚ – ΚΕΚ ) – ΛΑΡΙΣΑ (κωδικός θέσης: Lar Train. Coord 2023) Περιγραφή θέσης O/Η Συντονιστής/στρια  είναι το άτομο το οποίο συνεπικουρεί τον Διευθυντή Εκπαίδευσης στην άσκηση των καθηκόντων του και την ομαλή λειτουργία των…

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ – IT SUPPORT (ΙΕΚ – ΚΕΚ ) – ΛΑΡΙΣΑ

Περιγραφή θέσης O/Η Πληροφορικός – ΙΤ SUPPORT είναι υπεύθυνος για την Τεχνική Υποστήριξη του Εκπαιδευτικού Οργανισμού και την λειτουργία των πληροφοριακών του συστημάτων (ERP, CRM, MOODLE, SITE). Ο/η υποψήφιος/α θα στελεχώσει το τμήμα Συμβουλευτικής- Εκπαίδευσης της πόλης της Λάρισας. Απαραίτητα…

Sectoral EQAVET 1ο Ενημερωτικό Δελτίο

Δεν υπάρχει μόνο μία προσέγγιση για την επίλυση του χάσματος μεταξύ της αγοράς εργασίας και της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), αλλά υπάρχουν τουλάχιστον τρεις διαφορετικές. Μια προσέγγιση είναι να προσπαθήσουμε να επικαιροποιήσουμε τα προγράμματα σπουδών ώστε να ενσωματώσουμε τις…

Διαβάστε περισσότερα ΝΕΑ του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ

Συνεργασίες