Επιδοτούμενα Προγράμματα

Είσαι Άνεργος;

580 Ώρες / Επιδότηση 2.520€
Στόχος της δράσης είναι η ενδυνάμωση και η αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Είσαι Εργαζόμενος;

40 ώρες / Επιδότηση 200€
Κάνε την Αίτησή σου και ενίσχυσε το βιογραφικό σου, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες σε ένα από τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:
* Πληροφορική / Πωλήσεις/ Marketing/ Ξένες γλώσσες/ Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας κ.α.

Έχεις Επιχείρηση;

Επιδοτούμενη Απασχόληση Προσωπικού

Βρες το προσωπικό που ταιριάζει στην επιχείρησή σου, υποδεχόμενος άτομα για πρακτική άσκηση
ή πρόσληψη για την κάλυψη των επιχειρησιακών
σου αναγκών.

Επιδοτούμενη Εκπαίδευση Εργαζομένων

Επωφελήσου από την επιδότηση του πόρου ΛΑΕΚ 0,24% και εκπαίδευσε τους εργαζομένους σου
χωρίς καμμιά επιπρόσθετη επιβάρυνση.