Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ο φορέα «ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ», ως δικαιούχος της Πράξης (Πρότασης) «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ EGF/2021/008/ EL Attica Electrical Equipment Manufacturing» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (έργο) με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 27 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (EL30)», υλοποιεί το ως άνω έργο και απευθύνεται σε 206 πρώην εργαζομένους που απολυθήκαν κατά την περίοδο 01/04/2021 έως 01/10/2021 από εταιρίες του κλάδου 27 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 με τίτλο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, στην περιφέρεια Αττικής. Συγκεκριμένα αφορά σε άτομα που παρέρχονται από τις εταιρείες : u

 1. «BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝ. ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Εκατόν εξήντα έξι (166) άτομα
 2. «NEXANS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕ» Έξι (6) άτομα
 3. «SAMMLER Β. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ» Εφτά (7) άτομα
 4. «SELLER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ» Έξι (6) άτομα
 5. «ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – G.E.M.A.» Έντεκα (11) άτομα
 6. «ΜΑΒΗΛΕΚ ΑΒΕΕ» Δέκα (10) άτομα

Οι Ενέργειες του Έργου θα υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Αττικής και περιλαμβάνουν :

 • Ενέργεια Α΄- Επαγγελματική Συμβουλευτική, η οποία περιλαμβάνει 20 ατομικές συνεδρίες σε τέσσερα στάδια.
 • Α.1 Υποδοχή – καταγραφή ωφελούμενων και διερεύνηση αναγκών (2 συνεδρίες)
 • Α.2 Προσωπικός και επαγγελματικός απολογισμός (2 συνεδρίες)
 • 3 Διαδικασία προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης – εκπόνηση αρχικού/συνοπτικού σχεδίου δράσης και παραπομπή σε ενέργειες (6 συνεδρίες)
 • Α.4 Ανάπτυξη και επεξεργασία του ατομικού σχεδίου δράσης (10 συνεδρίες)

Η Ενέργεια Α’ είναι υποχρεωτική για το σύνολο των ωφελούμενων (206 κατά μέγιστο αριθμό) και μέσω αυτής οι ωφελούμενοι παραπέμπονται στις λοιπές Ενέργειες του έργου (Ενέργεια Β1’ – Κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες, Β2’ – Επαγγελματική Κατάρτιση / Εκπαίδευση, Β3’ – Ανώτερη εκπαίδευση ή/και Ενέργεια Γ’: Συνεισφορά για σύσταση επιχείρησης).

Προβλέπεται  επίδομα αναζήτησης εργασίας για την συμμετοχή στην ενέργεια Α΄ ποσού 700€

 • Ενέργεια Β1’- Κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες η οποία είναι οριζόντια και απευθύνεται στο σύνολο των 206 ωφελούμενων του έργου και θα οδηγεί σε πιστοποίηση.

Προβλέπεται επίδομα κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες για την συμμετοχή στην ενέργεια Β1΄ ποσού 600 €.

 • Ενέργεια Β2’ – Εξειδικευμένη Επαγγελματική Κατάρτιση / Εκπαίδευση η οποία αφορά σε εξειδικευμένη κατάρτιση/επανακατάρτιση από εκπαιδευτικά ιδρύματα ή συγκεκριμένη εκπαίδευση (πχ. κύκλοι σπουδών, κύκλοι μαθημάτων ξένων γλωσσών, δίπλωμα επαγγελματικής οδήγησης κλπ). Περιλαμβάνονται επίσης, εκπαιδευτικά προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με διάρκεια μικρότερη των δυο ετών.

Προβλέπεται επίδομα επαγγελματικής κατάρτισης / εκπαίδευσης για την συμμετοχή στην ενέργεια Β2,΄ ποσού 800 €.

 • Ενέργεια Β3’ – Διετή προγράμματα σπουδών η οποία αφορά σε διετή προγράμματα ή κύκλους σπουδών από εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Προβλέπεται επίδομα διετούς προγράμματος σπουδών για την συμμετοχή στην ενέργεια Β3΄, ποσού 800 €.

Οι ως άνω Ενέργειες θα υλοποιηθούν από τον δικαιούχο Φορέα Υλοποίησης «ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ»

 • Ενέργεια Γ: Συνεισφορά για σύσταση επιχείρησης. Η Ενέργεια Γ’ αφορά στη χρηματοδότηση 12 δικαιούχων / ωφελούμενων (που θα προκύψουν από τις Δράσεις της Ενέργειας Α’), ώστε να υποστηριχτούν κατά τις διαδικασίες ανάληψης επιχειρηματικής δράσης (δημιουργία νέας επιχείρησης).

Η Ενέργεια Γ’ θα υλοποιηθεί από την Αρχή Διαχείρισης, η οποία θα εκδώσει ξεχωριστή Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου που έχει εγκριθεί με την αριθμ. (ΕΕ) 2022/1163 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2022, σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους, ανέρχεται σε 1.759.800,00 ευρώ και ο συνολικός προϋπολογισμός των Ενεργειών Α’, Β1’, Β2’ & Β3΄ ανέρχεται στο ποσό των 1.425.800,00 ευρώ και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από τη χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ 2021-2027 και κατά 15% από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (εφεξής ΠΔΕ).

Η διάρκεια του προγράμματος είναι έως 23/06/2024

Πληροφορίες

«ΔΗΜΗΤΡΑ» Ε.Σ. Α.Ε. 

Φερών 16, 10434 Αθήνα, τηλ. 2108838540, Ζαμινού Μαρία

https://www.dimitra.gr

ΧΡΗΣΙΜOI ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ:

https://egf-greece.gr/nea/

https://www.apko.gov.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=280

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

1) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 30/3/2023 (Πρόσκληση Ωφελουμένων)

2) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20/6/2023 (Πρόσκληση Συμβούλων)