Το δεύτερο ενημερωτικό δελτίο για το Erasmus+ έργο ‘Skills Swap: Ανταλλαγή δεξιοτήτων μέσω μάθησης βασισμένης στην εργασία στον τομέα της φιλοξενίας στην Ευρώπη’, έχει εκδοθεί και στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να ενημερωθείτε για την πρόοδο του έργου, τα πρώτα αποτελέσματα, τη πρώτη συνάντηση των εταίρων στη Μάλαγα, αλλά και να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για συμμετοχή σε μελλοντικές δραστηριότητες του έργου στον τομέα της φιλοξενίας.

SkillSwap_2ndNewsletter [GR]