Το 3ο Ενημερωτικό Δελτίο του Erasmus+ Έργου iCreate είναι έτοιμο!

Διαβάστε και κατεβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο εδώ:

iCREATE 3ο Ενημερωτικό Δελτίο