Το δεύτερο Ενημερωτικό Δελτίο για το Erasmus+ έργο dTour το οποίο συντονίζει ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ έχει εκδοθεί. Στο έργο συμμετέχουν 8 διαφορετικοί εταίροι από 5 Ευρωπαϊκές χώρες.

Στο δελτίο μπορείτε να ενημερωθείτε για το την εξέλιξη του έργου ως προς το πρώτο παραδοτέο το οποίο ολοκληρώθηκε επιτυχώς καθώς και τα επόμενα βήματα.

Μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ