Πρώτο Ενημερωτικό Δελτίο

Διαβάστε εδώ το πρώτο Ενημερωτικό Δελτίο του ευρωπαϊκού έργου iCreate που εστιάζει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου https://icreate.projectlibrary.eu/index.php