Το τρίτο ενημερωτικό δελτίο για το Erasmus+ έργο ‘Skills Swap: Ανταλλαγή δεξιοτήτων μέσω μάθησης βασισμένης στην εργασία στον τομέα της φιλοξενίας στην Ευρώπη’, έχει εκδοθεί και στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να ενημερωθείτε για την πρόοδο του έργου, τα αποτελέσματα έως τώρα, τη δεύτερη συνάντηση των εταίρων στη Λευκωσία, αλλά και να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για συμμετοχή σε μελλοντικές δραστηριότητες του έργου στον τομέα της φιλοξενίας.

SS_ThirdNewsletter_EL