Το τέταρτο ενημερωτικό δελτίο για το έργο Erasmus+ ‘WeSkill’ – Ανάπτυξη Τομεακών Δεξιοτήτων Ιαματικού Τουρισμού και Τουρισμού Ευεξίας – στο οποίο ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ συμμετέχει ως εταίρος έχει εκδοθεί και περιγράφει μια σύνοψη της έκθεσης σχετικά με τα ευρήματα για τις ελλείψεις δεξιοτήτων στα σπα και τις τουριστικές επιχειρήσεις ιαματικών πηγών μέσα από ομάδες εστίασης ειδικών στον τομέα.  Μπορείτε να το διαβάσετε εδώ WESKILL_Newsletter_4_GR_final