Νέα

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα igma-femina για επαγγελματίες Συμβούλους Σταδιοδρομίας

Η δυνατότητα πρόσβασης των μεταναστριών και προσφύγων στην εκπαίδευση και την απασχόληση μέσω της εμπλοκής των ενδιαφερόμενων φορέων (συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών), αποτελεί προϋπόθεση για την επίλυση των προκλήσεων της ανεργίας και των προκαταλήψεων λόγω φύλου ή/και εθνικότητας.
Περισσότερα

Εναρκτήρια συνάντηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος EcoMentor για την πιστοποίηση μεντόρων/συμβούλων στον τομέα της οικολογικής βιομηχανίας

O Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EcoMentor, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός συστήματος πιστοποίησης κατά ISO 17024 των ικανοτήτων των μεντόρων στον τομέα της οικολογικής βιομηχανίας, δηλαδή των έμπειρων εργαζόμενων που έχουν επιλεγεί από την εταιρεία τους για να βοηθούν τους υπαλλήλους (νεοεισερχόμενους ή υπάρχοντες) να αξιοποιήσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας τους. Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις:• Ανάπτυξη του πλαισίου επαγγελματικών προσόντων των μεντόρων βάσει των αποτελεσμάτων σχετικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. • Ανάπτυξη σχήματος πιστοποίησης των ικανοτήτων κατά ISO 17024 των μεντόρων στην οικολογική βιομηχανία.• Σχεδίαση, ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος και υλικού και πιστοποίηση των μεντόρων.
Περισσότερα

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ παρευρέθη στο Λονδίνο στη διήμερη συνάντηση που διοργανώθηκε από τον Δήμο του Κένσιγκτον και Τσέλσι στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος «DVCI: Ενδοοικογενειακή Βία-Συντονισμός της στρατηγικής παρέμβασης» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Περισσότερα

Επιταγή Κατάρτισης για "Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών"

Απευθύνεται Ωφελούμενοι της δράσης είναι οι συμμετέχοντες στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα στους 17 Δήμους Θύλακες Ανεργίας που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στη Δημόσια Πρόσκληση 7/2016 του ΟΑΕΔ. Οι ωφελούμενοι δικαιούνται «Επιταγή Κατάρτισης», η οποία τους δίνει την δυνατότητα να λάβουν υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, στην ‘Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)’ σε τρία επίπεδα γνώσεων:
Περισσότερα

Διακρατική συνάντηση στο Μπρνο της Τσεχίας για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των νέων

Ο δείκτης ανεργίας στις χώρες τις Ευρώπης και συγκεκριμένα στην Ελλάδα της οποίας η οικονομία πλήττεται από μια σοβαρή και παρατεταμένη ύφεση, καθώς και η ανάγκη επιτυχημένης αντιμετώπισής αυτής, καθιστούν αναγκαία την εκπαίδευση των νέων ατόμων, οι οποίοι είναι ολοένα και πιο δυσαρεστημένοι με την ικανότητα των εγχώριων θεσμών - όσον αφορά την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση - να τους παράσχουν επαρκή υποστήριξη την τρέχουσα κρίση. Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» ταξίδεψε στο Μπρνο της Τσεχίας στις 21-22 Νοεμβρίου 2016, με στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων των νέων, και συγκεκριμένα των ικανοτήτων που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη, καθώς και Αίσθημα Πρωτοβουλίας και Επιχειρηματικότητα.Κύριος στόχος της συνάντησης  ήταν η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού τόσο για τους εκπαιδευόμενους, όσο και για τους εκπαιδευτές, με τρόπο ώστε να λειτουργήσουν ως συμπληρωματικά εκπαιδευτικά εργαλεία για τους νέους, οι οποίοι επιδιώκουν μία αποτελεσματικότερη ένταξη στην αγορά εργασίας, καθώς και ενεργή συμμετοχή στην σημερινή κοινωνία της γνώσης.
Περισσότερα