Γενικά Αναμένεται άμεσα η δημοσίευση της πρόσκλησης του νέου προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας. Το πρόγραμμα αφορά 25.000 άνεργους που θα τοποθετηθούν σε Δήμους, Περιφέρειες και Φορείς του δημόσιου τομέα. Η διάρκεια απασχόλησης των ωφελούμενων είναι οκτώ (8) μήνες και οι καθαρές...
  • 24 Αυγούστου 2021
Read More
  • 12 Ιουλίου 2021
Read More
Η εκπαίδευση ενηλίκων παίζει καθοριστικό ρόλο στην παροχή βοήθειας στους πρόσφυγες, ώστε να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να ενταχθούν στις νέες τους κοινότητες. Η απόκτηση γνώσεων και εργαλείων για την αντιμετώπιση αυτών των εμποδίων είναι το κλειδί για την εξασφάλιση...
  • 7 Ιουλίου 2021
Read More