Η 3η Διακρατική Συνάντηση Εταίρων του Erasmus+ Έργου “ECOdesign4EU – Νέο περιεχόμενο κατάρτισης και κοινά προσόντα ΕΕΚ για τον οικολογικό σχεδιασμό για τις Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες”, στο οποίο συμμετέχει ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Δήμητρα πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιανουαρίου στις εγκαταστάσεις...
Ο φορέα «ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ», ως δικαιούχος της Πράξης (Πρότασης) «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ EGF/2021/008/ EL Attica Electrical Equipment Manufacturing» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (έργο) με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 27 ΤΗΣ...
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ / ΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΕΚ – ΚΕΚ ) – ΛΑΡΙΣΑ (κωδικός θέσης: Lar Train. Coord 2023) Περιγραφή θέσης O/Η Συντονιστής/στρια  είναι το άτομο το οποίο συνεπικουρεί τον Διευθυντή Εκπαίδευσης στην άσκηση των καθηκόντων του και την ομαλή λειτουργία των...
Περιγραφή θέσης O/Η Πληροφορικός – ΙΤ SUPPORT είναι υπεύθυνος για την Τεχνική Υποστήριξη του Εκπαιδευτικού Οργανισμού και την λειτουργία των πληροφοριακών του συστημάτων (ERP, CRM, MOODLE, SITE). Ο/η υποψήφιος/α θα στελεχώσει το τμήμα Συμβουλευτικής- Εκπαίδευσης της πόλης της Λάρισας. Απαραίτητα...