Πολλαπλασιαστική εκδήλωση του έργου EnterSchoolMind. Στις 12 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ  στην Θεσσαλονίκη έλαβε χώρα με μεγάλη επιτυχία η πολλαπλασιαστική εκδήλωση του έργου μας EnterSchoolMind, τηρώντας πάντα τις αποστάσεις και τους κανόνες υγιεινής για την αποφυγή της...
  • 14 Οκτωβρίου 2021
Read More
           ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  EnterSchool-Mind:   Έκτη διακρατική Συνάντηση Μία ακόμη διακρατική συνάντηση υλοποιήθηκε με επιτυχία διαδικτυακά στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο: EnterSchool-Mind, στο οποίο ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» είναι ένας από τους εταίρους. Οι κύριοι...
  • 11 Οκτωβρίου 2021
Read More
Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ με χαρά σας προσκαλεί στην παρουσίαση  των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού έργου  EnterSchoolMind. Ο στόχος του έργου είναι να εξοπλίσει τους μαθητές με δεξιότητες που σχετίζονται με την επιχειρηματική νοοτροπία. Η εκδήλωση ενδιαφέρει γονείς παιδιών δημοτικού και...
  • 27 Σεπτεμβρίου 2021
Read More
  Το Erasmus+ έργο ‘Skills Swap’, με σκοπό την ανταλλαγή δεξιοτήτων ανάμεσα στους υπαλλήλους στον τομέα του Τουρισμού και της Φιλοξενίας στην Ευρώπη με τη μέθοδο της μάθησης μέσω της εργασίας,  στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’,...
  • 21 Σεπτεμβρίου 2021
Read More
Γενικά Αναμένεται άμεσα η δημοσίευση της πρόσκλησης του νέου προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας. Το πρόγραμμα αφορά 25.000 άνεργους που θα τοποθετηθούν σε Δήμους, Περιφέρειες και Φορείς του δημόσιου τομέα. Η διάρκεια απασχόλησης των ωφελούμενων είναι οκτώ (8) μήνες και οι καθαρές...
  • 24 Αυγούστου 2021
Read More
Διαβάστε στο παρακάτω δελτίο ενημερώσεις για το Erasmus+ έργο ‘EnterSchoolMind.’ στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ. Στόχος του έργου είναι να  εξοπλίσει τους μαθητές με δεξιότητες που σχετίζονται με την επιχειρηματική νοοτροπία.  
  • 2 Αυγούστου 2021
Read More
Η εκπαίδευση ενηλίκων παίζει καθοριστικό ρόλο στην παροχή βοήθειας στους πρόσφυγες, ώστε να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να ενταχθούν στις νέες τους κοινότητες. Η απόκτηση γνώσεων και εργαλείων για την αντιμετώπιση αυτών των εμποδίων είναι το κλειδί για την εξασφάλιση...
  • 7 Ιουλίου 2021
Read More
Το πρώτο Πνευματικό Προϊόν του Erasmus+ έργου dTour: Introducing digitalisation for boosting SMEs in Tourism and Hospitality, στο οποίο συμμετέχει ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία. Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να διαβάσετε μια αναλυτική περίληψη των βασικών συμπερασμάτων...
  • 30 Ιουνίου 2021
Read More
«Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» στο πλαίσιο της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών – μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» (κωδ. ΟΠΣ 5051556) Η  Δράση Σκοπός της δράσης είναι η βελτίωση των τεχνικών δεξιοτήτων και η προσαρμογή στις νέες τεχνολογικές...
  • 30 Ιουνίου 2021
Read More