Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ενδυνάμωση του εργατικού δυναμικού και των εκπαιδευομένων: Παρουσίαση μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης για ιαματικά λουτρά και ευεξία.

Στον ταχέως εξελισσόμενο κλάδο της υγείας και της ευεξίας, η διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος απαιτεί όχι μόνο εξειδικευμένους επαγγελματίες, αλλά και έναν οργανισμό αφοσιωμένο στη συνεχή ανάπτυξη. Το έργο WeSkill αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα όσον αφορά την παροχή προσβάσιμων και υψηλής ποιότητας ευκαιριών κατάρτισης. Αναγνωρίζοντας αυτή την ανάγκη, στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 5, αναπτύξαμε μια καινοτόμο πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης ειδικά προσαρμοσμένη στον τομέα των ιαματικών λουτρών και της ευεξίας. Η πλατφόρμα αυτή χρησιμοποιεί καινοτόμες τεχνολογίες και τεκμηριωμένες μεθοδολογίες για την παροχή ελκυστικών και διαδραστικών μαθησιακών εμπειριών, επιτρέποντας στα άτομα να βελτιώνουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους από οπουδήποτε και οποτεδήποτε.

Βασικά οφέλη της πλατφόρμας eLearning

Προσαρμοσμένη εικονική μάθηση: οι εταίροι μας στο έργο στα πακέτα εργασίας 3 και 4 έχουν σχεδιάσει και αναπτύξει προσεκτικά εκτεταμένο υλικό μαθημάτων για να καλύψουν τις μοναδικές ανάγκες κατάρτισης του τομέα της υγείας και της ευεξίας. Το υλικό αυτό είναι διαθέσιμο μέσω της πλατφόρμας, εξασφαλίζοντας εύκολη πρόσβαση για τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές.

  • Μια ελκυστική μαθησιακή εμπειρία: το υλικό των μαθημάτων περιλαμβάνει εισαγωγικά βίντεο, εμπεριστατωμένα άρθρα και κουίζ. Είναι προσαρμοσμένα στα διάφορα μαθησιακά στυλ και βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν και να διατηρήσουν αποτελεσματικά τις πληροφορίες.
  • Αξιόπιστα εργαλεία αξιολόγησης: Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένες λειτουργίες αξιολόγησης για τη μέτρηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτώνται. Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν έγκαιρη και εξατομικευμένη ανατροφοδότηση για τη βελτίωση της ανάπτυξης των μαθητών.
  • Παρακολούθηση προόδου και αναλυτικά στοιχεία: Εκτός από τα εργαλεία που βοηθούν στην αξιολόγηση, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αποκτήσουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις των μαθητών και τη χρήση της πλατφόρμας.

Η δημιουργία του εγγράφου προδιαγραφών του προϊόντος ήταν μια σχολαστική διαδικασία που διασφάλισε ότι το πεδίο εφαρμογής, οι λειτουργίες και οι απαιτήσεις της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης ήταν σαφώς καθορισμένες. Το έγγραφο αυτό λειτούργησε ως οδικός χάρτης για την περαιτέρω διαδικασία ανάπτυξης, εξασφαλίζοντας τη συνοχή και τη συναίνεση μεταξύ όλων των εταίρων. Μια διακρατική συνάντηση των εταίρων που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαΐου 2023 στο Βελιγράδι της Σερβίας, διευκόλυνε την αποτελεσματική επικοινωνία και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον τελικό σχεδιασμό της πλατφόρμας.

Στη συνέχεια ξεκίνησε η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης. Μια εξειδικευμένη ομάδα προγραμματιστών εργάστηκε επιμελώς για την υλοποίηση της πλατφόρμας, πραγματοποιώντας τακτικές δοκιμές και εφαρμόζοντας μέτρα διασφάλισης ποιότητας για να διασφαλιστεί η σταθερότητα, η λειτουργικότητα και η φιλικότητα προς τον χρήστη. Η διαδικασία ανάπτυξης ήταν ομαλή και ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Προετοιμάστηκε εκπαιδευτικό υλικό για να εφοδιαστούν οι εταίροι της κοινοπραξίας με τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την πλατφόρμα. Το υλικό κάλυπτε διάφορες πτυχές της πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών, ενός πίνακα διαχείρισης και ενός συστήματος διαχείρισης περιεχομένου. Όλοι οι εταίροι συμμετείχαν ενεργά σε πρακτικές ασκήσεις και συζητήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τους δόθηκε η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν και να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά την πλατφόρμα στην πιλοτική φάση.

Επισκεφθείτε το WeSkill για να εξερευνήσετε τις δυνατότητες της πλατφόρμας και να ανακαλύψετε πώς μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να επιτύχετε τους στόχους κατάρτισης και ανάπτυξής σας.

 

 

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι εταίροι του έργου εργάζονται επί του παρόντος για την ανάπτυξη και τη δοκιμή της πλατφόρμας. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η προετοιμασία ενός πιλοτικού έργου. Πραγματοποιούνται αυστηρές δοκιμές για να εξασφαλιστεί η λειτουργικότητα και η αξιοπιστία της πλατφόρμας. Η πιλοτική φάση θα παράσχει πληροφορίες σχετικά με τη χρηστικότητα, τις επιδόσεις και τους τομείς που χρήζουν βελτίωσης. Επιπλέον, θα ενσωματωθούν τα σχόλια των χρηστών, των ενδιαφερομένων και των εμπειρογνωμόνων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της εμπειρίας των χρηστών. Στόχος μας είναι να παραδώσουμε μια πλατφόρμα που θα είναι λειτουργική, πολύτιμη και αποτελεσματική και θα πληροί τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και ικανοποίησης των χρηστών.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν