Το έργο RENOUVAL σχεδιάζει νέα μονοπάτια κατάρτισης σε τομείς της βιοτεχνίας και της χειροτεχνίας μέσω της διαγενεακής μάθησης, φέρνοντας σε επαφή επαγγελματίες με νέους ενήλικες, προκειμένου να προσφέρει και στους δύο νέες ευκαιρίες για την αναβάθμιση και την επικύρωση των...
Read More
    Περιγραφή Το έργο iCREATE στοχεύει να αναπτύξει ένα Προσαρμοσμένο Πλαίσιο Κατάρτισης που παρέχει προσαρμοσμένη εκπαίδευση σε νέους που που φιλοδοξούν να γίνουν επιχειρηματίες και που θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς ....
Read More
EcoMentor – Εφαρμογή μοντέλου πιστοποίησης για μέντορες στον τομέα της οικολογικής βιομηχανίας Διάρκεια: 01-11-2016 – 31-10-2018 (24 μήνες) Εταίροι: IOS-PIB-INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION-NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IOS PIEP, Πολωνία ITeE-PIB – INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PIB, Πολωνία SINERGIE Soc. Cons. a r.l., Ιταλία...
Read More
ED2VET – Συμμετοχή των Εργοδοτών στο Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Διάρκεια: 01-10-2016 – 30-09-2018 (24 μήνες) Εταίροι: BDA – Bulgarian Development Agency, Βουλγαρία ECCTIS, Μεγάλη Βρετανία Pisces Learning Innovations Ltd., Μεγάλη Βρετανία Ιστοσελίδα έργου: tbc...
Read More