Η 3η Διακρατική Συνάντηση Εταίρων του Erasmus+ Έργου “ECOdesign4EU – Νέο περιεχόμενο κατάρτισης και κοινά προσόντα ΕΕΚ για τον οικολογικό σχεδιασμό για τις Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες”, στο οποίο συμμετέχει ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Δήμητρα πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιανουαρίου στις εγκαταστάσεις...
Ο φορέα «ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ», ως δικαιούχος της Πράξης (Πρότασης) «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ EGF/2021/008/ EL Attica Electrical Equipment Manufacturing» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (έργο) με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 27 ΤΗΣ...
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ / ΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΕΚ – ΚΕΚ ) – ΛΑΡΙΣΑ (κωδικός θέσης: Lar Train. Coord 2023) Περιγραφή θέσης O/Η Συντονιστής/στρια  είναι το άτομο το οποίο συνεπικουρεί τον Διευθυντή Εκπαίδευσης στην άσκηση των καθηκόντων του και την ομαλή λειτουργία των...
Περιγραφή θέσης O/Η Πληροφορικός – ΙΤ SUPPORT είναι υπεύθυνος για την Τεχνική Υποστήριξη του Εκπαιδευτικού Οργανισμού και την λειτουργία των πληροφοριακών του συστημάτων (ERP, CRM, MOODLE, SITE). Ο/η υποψήφιος/α θα στελεχώσει το τμήμα Συμβουλευτικής- Εκπαίδευσης της πόλης της Λάρισας. Απαραίτητα...
Δεν υπάρχει μόνο μία προσέγγιση για την επίλυση του χάσματος μεταξύ της αγοράς εργασίας και της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), αλλά υπάρχουν τουλάχιστον τρεις διαφορετικές. Μια προσέγγιση είναι να προσπαθήσουμε να επικαιροποιήσουμε τα προγράμματα σπουδών ώστε να ενσωματώσουμε τις...