Η εκπαιδευτική δραστηριότητα (learning activity) του Erasmus+ προγράμματος  dTour πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ στη Λάρισα με τη συμμετοχή των εκπαιδευτών. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, οι κύριοι εκπαιδευτές έμαθαν πώς να χρησιμοποιούν το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε,...
  • 9 Μαΐου 2022
Χωρίς κατηγορία
The third newsletter on the progress, the project results, the second interpersonal meeting in Cyprus and the next steps of the Skills Swap project is out and you may download and check it below. Skills Swap is an Erasmus+ project...
  • 12 Απριλίου 2022
Το τρίτο ενημερωτικό δελτίο για το Erasmus+ έργο ‘Skills Swap: Ανταλλαγή δεξιοτήτων μέσω μάθησης βασισμένης στην εργασία στον τομέα της φιλοξενίας στην Ευρώπη’, έχει εκδοθεί και στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να ενημερωθείτε για την πρόοδο του έργου, τα αποτελέσματα έως...
  • 12 Απριλίου 2022
To Δωρεάν Εκπαιδευτικό online Παιχνίδι για ενήλικες με πολύ χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες ώστε να αποκτήσουν βασικές ψηφιακές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στο πλάισιο του ERASMUS+ έργου μας DinSad – Digital Inclusion for Low Skilled Adults, είναι έτοιμο!!! Γραφτείτε στην πλατφόρμα...
  • 8 Μαρτίου 2022