ΝΕΟ
6 ώρες / Κόστος: 60€
6 ώρες / Κόστος: 42€
ΝΕΟ
4 ώρες / Κόστος: 60€
4 ώρες / Κόστος: 60€
18 ώρες / Κόστος: 110€
24 ώρες / Κόστος: 230€
ΝΕΟ
Κόστος συνδρομής: Εξάμηνη 50€ / Ετήσια 90€
Κόστος συνδρομής: Εξάμηνη 50€ / Ετήσια 90€
Κόστος συνδρομής: Εξάμηνη 50€ / Ετήσια 90€
Κόστος συνδρομής: Εξάμηνη 50€ / Ετήσια 90€
Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση / 100€
Γ επικινδυνότητα 10 ώρες, Κόστος: 70€ / Β επικινδυνότητα 35 ώρες Κόστος: 130€
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
20 ώρες / Κόστος: 150€
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ BARISTA ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
3 μήνες - 75 ώρες / Κόστος: 550€
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
2 1/2 μήνες / Κόστος: 400€
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΔΑΣ
105 ώρες / Κόστος: 300€
75 ώρες / Κόστος: 600€