580 Ώρες / Επιδότηση 2.520€
Κόστος συνδρομής: Εξάμηνη 50€ / Ετήσια 90€
Κόστος συνδρομής: Εξάμηνη 50€ / Ετήσια 90€
Κόστος συνδρομής: Εξάμηνη 50€ / Ετήσια 90€
Κόστος συνδρομής: Εξάμηνη 50€ / Ετήσια 90€
Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση / 100€
Γ επικινδυνότητα 10 ώρες, Κόστος: 70€ / Β επικινδυνότητα 35 ώρες Κόστος: 130€
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
20 ώρες / Κόστος: 150€
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ BARISTA ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
3 μήνες - 75 ώρες / Κόστος: 550€
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
40 ώρες / Κόστος: 250€
2 1/2 μήνες / Κόστος: 400€
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΔΑΣ
35 ώρες / Κόστος: 250€
105 ώρες / Κόστος: 300€
75 ώρες / Κόστος: 600€