Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
ΝΕΟ
40 ώρες / Ειδική Προσφορά: 320€

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα διάρκειας 40 ωρών/ 5 ήμερων

Το πρόγραμμα αυτό θα δώσει στους συμμετέχοντες την γνώση, τα απαραίτητα εργαλεία και την δυνατότητα πιστοποίησης,  προκειμένου να μπορούν να συμμορφώνουν επιχειρήσεις και  φορείς στο GDPR και να ασκούν τον ρόλο του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)

Επόμενος κύκλος μαθημάτων

 • Αθήνα, Φερρών 16: Δευτ 1/7, έως Παρ 5/7  & ώρα 10:00-17:15
 • Θεσσαλονίκη, Κωλέττη 24:  Δευτ 8/7 έως  Παρ 12/7 & ώρα 10:00-17:15
 • Λάρισα, Παλαιολόγου 19: Δευτ 15/7, έως Παρ 19/7 & ώρα 10:00-17:15

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν διεξοδικά και σε βάθος για το νέο νομοθετικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για τις αλλαγές που αυτό επιφέρει, εξασφαλίζοντάς τους παράλληλα την δυνατότητα να πραγματοποιούν συμμορφώσεις σε πολύ σύντομο χρόνο και με υψηλή ποιότητα.

Απευθύνεται

Στελέχη επιχειρήσεων, Δημόσιων Οργανισμών, ΟΤΑ, Μ.Κ.Ο. που έχουν ή που πρόκειται να αναλάβουν τη θέση του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)

 • Δικηγόρους
 • Σύμβουλους Επιχειρήσεων
 • Στελέχη Πληροφορικής & Επικοινωνιών
 • Διοικητικά Στελέχη
Θεματικές Ενότητες

α) Θεματολογία προγράμματος:

 • Παρουσίαση / Επεξήγηση του νέου νόμου 4624/2019 (ΦΕΚ A 137 - 29.08.2019)
 • Παρουσίαση / Επεξήγηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
 • Εθνικό και Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο για την Προστασία Δεδομένων
 • Εισαγωγή στον ρόλο του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και εκτελούντων την επεξεργασία
 • Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Τα Δικαιώματα των Φυσικών Προσώπων
 • Η Ασφάλεια της επεξεργασίας
 • Λογοδοσία
 • Παροχή πληροφοριών- Πότε πρέπει να παρέχεται- πώς παρέχεται- και ποίες είναι οι εξαιρέσεις
 • Μεταφορές δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Συμμόρφωση προς της  Εποπτικές Αρχές
 • Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

β) Τα βήματα της Συμμόρφωσης

 • Καταγραφή και ανάλυση των διαδικασιών επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων.
 • Διαγράμματα Ροής των Προσωπικών Δεδομένων.
 • Αρχείο Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας βάσει του άρθρου 30 του Κανονισμού.
 • Αναφορά για το επίπεδο συμμόρφωσης (GAP ANALYSIS).
 • Εκτίμηση Κινδύνου για την ασφάλεια επεξεργασίας (RISK ASSESSMENT).
 • Οργανωτικά και Τεχνικά Μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας.
 • Έλεγχος για την απαίτηση διενέργειας Εκτίμησης Αντικτύπου (DPIA).
 • Βιβλιοθήκη υποδειγμάτων υλικού συμμόρφωσης.
 • Αποθήκευση/ενσωμάτωση των στοιχείων συμμόρφωσης του φορέα ή της επιχείρησης.
 • Εντοπισμός των προσωπικών δεδομένων ενός υποκειμένου.
 • Τροποποίηση ή επικαιροποίηση των διαδικασιών επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων.

γ) Εκπαίδευση στην «Χρήση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος e-Compliance GDPR(Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή εδώ). Πρόκειται για μια  εξειδικευμένη εφαρμογή που απλοποιεί τη διαδικασία της συμμόρφωσης στο GDPR  και παρακολουθεί την συντήρηση της συμμόρφωσης, διευκολύνοντας την εργασία του DPO.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες, εφόσον επιθυμούν, θα έχουν την δυνατότητα να πιστοποιηθουν συμμετέχοντας σε εξετάσεις πιστοποίησης που διοργανώνονται από την TÜV AUSTRIA HELLAS, την ACTA και το Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Διαπίστευσης ISO/IEC 17024.

Υποδείγματα

Στο τέλος του προγράμματος θα δοθούν στους συμμετέχοντες τα παρακάτω εργαλεία για την απλοποίηση της διαδικασίας συμμόρφωσης στο GDPR για τον Σύμβουλο Συμμόρφωσης και τον DPO:

 • Υποδείγματα πολιτικών.
 • Υποδείγματα Κειμένων Συγκατάθεσης.
 • Υπόδειγμα Σχεδίου Ασφαλείας.
 • Οδηγίες Κατάρτισης Διαδικασιών Λειτουργίας.
 • Υπόδειγμα Σχεδίου Ανάκαμψης μετά από Καταστροφή.
 • Υπόδειγμα Αναφοράς Γνωστοποίησης Παραβίασης Δεδομένων.
Οφέλη
 • Θα έχουν κατανοήσει τον Νέο Νόμος 4624/2019 
 • Θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για να αναλάβουν καθήκοντα Data Protection Officer σε επιχειρήσεις, και φορείς του δημοσίου τομέα.
 • Θα έχουν στην διάθεσή τους Υποδείγματα τα οποία θα μπορούν να κάνουν χρήση για την άμεση πραγματοποίηση συμμορφώσεων
 • Θα είναι σε θέση να εντοπίζουν τις ελλείψεις των εταιριών που συνεργάζονται, να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα Βελτίωσης καθώς και να σχεδιάσουν Μέτρα Προστασίας Δεδομένων επιλέγοντας τα πιο ενδεδειγμένα γι’ αυτές.
 • Θα είναι σε θέση να αναπροσαρμόσουν το τωρινό Σύστημα GDPR που εφαρμόζουν στις νέες Απαιτήσεις
 • θα είναι σε θέση να συμμετάσχουν σε εξετάσεις και να πιστοποιηθούν ως DPO.
Κόστος Συμμετοχής
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (DPO) - Διά Ζώσης
320,00

Το κόστος καλύπτει όλα τα έξοδα παρακολούθησης του σεμιναρίου, την παροχή Coffee Break καθώς και την Βεβαίωση Συμμετοχής.

Δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης από το ΛΑΕΚ 0,24% (Εγκύκλιος 2020)

Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Δήλωση Συμμετοχής

Μπορείτε να κατεβάσετε την Δήλωση  για την συμμετοχή σας στο σεμινάριο ΕΔΩ και να την αποστείλετε στο  plus@dimitra.gr

Εκπαιδευτές - Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους και εξειδικευμένους συμβούλους επιχειρησιακών διαδικασιών, συμβούλους Πληροφορικής (IT), και υποστηρίζεται από ένα Νομικό Τμήμα που είναι εξειδικευμένο στην εκπαίδευση για την προστασία προσωπικών δεδομένων.
Αναλυτής Συστημάτων
Ο Ευκλείδης Αντωνιάδης είναι Αναλυτής - Σύμβουλος Συστημάτων με σπουδές στο University of Northumbria at Newcastle UK BSc Business Systems Information Technologies (B.S.I.T.).
Σύμβουλος επιχειρήσεων
Τα τελευταία χρόνια υπήρξε βασικός εταίρος & συνιδρυτής της εταιρίας PrivIntelligent Solutions Sagl με έδρα το Lugano της Ελβετίας η οποία παρέχει υπηρεσίες προστασίας προσωπικών δεδομένων σε μεγάλες Φαρμακευτικές Εταιρίες (Santen, IBSA, PTC, Alnylam κ.ά.)
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω
Ασκεί μάχιμη και συμβουλευτική δικηγορία τα τελευταία 20 χρόνια και είναι πιστοποιημένη επαγγελματίας (CIPP/E) σε θέματα δικαίου προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ιδιωτικότητας.
Δικηγόρος
Η Παναγιώτα Κέλαλη είναι δικηγόρος εξειδικευμένη στα θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
Δικηγόρος
Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής ΑΠΘ. Το 2003 έλαβε το μεταπτυχιακό δίπλωμα «Ανθρώπινα δικαιώματα και προστασία της ανθρωπότητας» με κατεύθυνση το ιδιωτικό δίκαιο από το Πανεπιστήμιο της Βουργουνδίας
Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

Αθήνα: Τηλ. 2108838540, email: athens@dimitra.gr, Υπεύθυνη κα Ζαμινού Μαρία.
Θεσσαλονίκη: Τηλ. 2310547180, email: thes@dimitra.gr,Υπεύθυνη κα Γαζέτη Νικολέτα
Λάρισα: Τηλ. 2410554026, email: plus@dimitra.gr, Υπεύθυνη κα Κορδελά Ελευθερία.