Ηγεσία

Διάρκεια 16 ώρες

Στόχος

To σεμινάριο έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να βοηθάει τους ηγέτες να δημιουργούν αξίες και να κτίζουν δυνατές ομάδες, με υψηλές επιδόσεις. Επίσης, το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των συμμετεχόντων τόσο στο σχεδιασμό και υλοποίηση διαδικασιών σχετικά με τη διοίκηση του προσωπικού τους, όσο και στη συμπεριφορά σε επίπεδο καθημερινότητας.

Απευθύνεται

Σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη εταιριών και οργανισμών.

Θεματικές Ενότητες

 • Έργο - Ομάδα - Άτομα - Ανάγκες - Ικανότητες - Ενέργειες
 • Χαρακτηριστικά του Ηγέτη και του Manager
 • Ανάγκες του Έργου, της Ομάδας, των Ατόμων
 • Δυναμική της ομάδας
 • Ο κατάλληλος άνθρωπος με τον κατάλληλο άνθρωπο
 • Το στυλ Ηγεσίας
 • Χειρισμός Συγκρούσεων
 • Παρακίνηση — Καθοδήγηση — Ανάπτυξη - Εκχώρηση
 • Κατανόηση Ανθρώπινης Συμπεριφοράς, Μειονεκτικότητα-Φιλοδοξία
 • Αξιολόγηση Απόδοσης
 • Ανάπτυξη Ατόμων
 • Εκχώρηση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων
 • Coaching
 • Εξαγωγή συμπερασμάτων

Στους συμμετέχοντες του σεμιναρίου θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο Κε.Δι.Βι.Μ. 2 «ΔΗΜΗΤΡΑ» 

Οφέλη

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να διακρίνουν τις συμπεριφορές και τις ικανότητες των στελεχών που τους επιτρέπουν να χειρίζονται αποτελεσματικότερα καταστάσεις.

Δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης από το ΛΑΕΚ 0,24%. Επίσης, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

Λάρισα: Τηλ. 2410 554026, οδός Παλαιολόγου 19 (πλατεία ΟΣΕ) Υπεύθυνη κα Κορδελά Ελευθερία.