Υγιεινή & Ασφάλεια τροφίμων

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Yπουργικής Aπόφασης 14708/17-08-07 (ΦΕΚ Β' 1616), η κατάρτιση των εργοδοτών και εργαζομένων των επιχειρήσεων τροφίμων είναι υποχρεωτική και αποσκοπεί στην διασφάλιση της ποιότητας και της παραγωγής ασφαλών προϊόντων καθώς και στην προστασία του καταναλωτή

Έναρξη τμημάτων κάθε μήνα!

Απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε άτομο μιας επιχείρησης τροφίμων που έρχεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε επαφή με τα τρόφιμα και συγκεκριμένα σε εκείνους που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην Υ.Α.

Στόχος

Στόχος του είναι να εκπαιδεύσει τον καταρτιζόμενο σε θέματα στοιχειώδους υγιεινής των τροφίμων, έτσι ώστε αυτός κατά την εξάσκηση των καθηκόντων του αφ’ ενός μεν να μην αποτελεί μέσο διακινδύνευσης της ασφάλειας των παραγομένων προϊόντων, αλλά επίσης ούτε με τις ενέργειές του να την θέτει σε κίνδυνο.

Διάρκεια

Διάρκεια υλοποίησης: δέκα (10) ώρες - δύο (2) εκπαιδευτικές συναντήσεις των πέντε ωρών.

Περιεχόμενο Κατάρτισης

  • Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων.
  • Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών.
  • Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους.
  • Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων.
  • Το Εργασιακό Περιβάλλον.
  • Πρακτικές καθαρισμού.
  • Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών.
  • Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων.

Εκπαιδευτές

Ο φορέας μας συνεργάζεται με έμπειρους και πιστοποιημένους εκπαιδευτές από το Μητρώο Εκπαιδευτών Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων του ΕΦΕΤ.

Ολοκλήρωση Προγράμματος

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε γραπτή δοκιμασία (εξετάσεων) προκειμένου να αξιολογηθούν. Ο εκπαιδευτικός οργανισμός χορηγεί προσωρινή Βεβαίωσης Παρακολούθησης και με την επιτυχή συμμετοχή των εκπαιδευομένων στις εξετάσεις, ο ΕΦΕΤ αποστέλλει στους δικαιούχους την επίσημη Βεβαίωση κατάρτισης (Πιστοποιητικό).

Κόστος Συμμετοχής

  • Κόστος εκπαιδευτικών υπηρεσιών (κατάρτιση, εγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό κλπ) 70,00 €
  • Παράβολο αξίας 30,00 € για την συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης (για τον ΕΦΕΤ)

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

 

Έκπτωση 15%: Για εγγραφή, τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος, και με την προϋπόθεση της προεξόφλησης ή προκαταβολής  μεγαλύτερης από το 50% του κόστους συμμετοχής.

 

Έκπτωση 10% : Για ομαδικές εγγραφές  (άνω των 2 ατόμων)

 

Αθροιστικά η έκπτωση μπορεί να φτάνει ως και 25%.

 

Δήλωση Συμμετοχής

Κατεβάστε την Δήλωση Συμμετοχής ΕΔΩ και αποστείλλετέ την με email στο plus@dimitra.gr 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

Λάρισα: Τηλ. 2410554026, email plus@dimitra.gr, Υπεύθυνη κα Κορδελά Ελευθερία. 
Αθήνα: Τηλ. 2108838540 email: athens@dimitra.gr, Υπεύθυνη κα Ζαμινού Μαρία 
Θεσσαλονίκη: Τηλ. 2310547180 email: thes@dimitra.gr,Υπεύθυνη κα Αποστολίδου Χριστίνα
Βόλος: Τηλ. 2421038333, email volos@dimitra.gr, Υπεύθυνη κα Μαστρονικολή Ελένη
Τρίκαλα: Τηλ. 24310 31450 email:  trikala@dimitra.gr, Υπεύθυνη κα Ταμπούζου Πέννη