Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Πρότυπα ποιότητας για την τεκμηριωμένη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: δείκτες 5 και 6 του EQAVET – QSE-VET

Διάρκεια: 01-12-2017 – 30-11-2020 (36 μήνες)
Εταίροι:
  • Rinova Ltd , Αγγλία
  • Effebi Association Banking , Ιταλία
  • FACO , Δανία
  • Folkuniversitetet Kursverksamheten Lunds Universitetet, Σουηδία
Ιστοσελίδα έργου: https://qse-vet.eu
Αναθέτουσα Αρχή: Διαχειριστική Αρχή Σουηδία
Πρόγραμμα:    ERASMUS+

Περιγραφή

O κύριος στόχος του QSE-VET είναι η ανάπτυξη συγκεκριμένων κατευθυντήριων γραμμών για τους παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) σχετικά με τους δείκτες μέτρησης της ποιότητας των αποκτώμενων ικανοτήτων λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των εταιρειών και του κλάδου. Οι κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν στην εμπλοκή και την παρακίνηση των παρόχων ΕΕΚ να εισαγάγουν μια νέα διάσταση στην τεκμηριωμένη ΕΕΚ και να ορίσουν τον τρόπο μέτρησης της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων ΕΕΚ. Κατά τη διάρκεια του έργου, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Ευαισθητοποίηση μέσω υλικού καθοδήγησης και μάρκετινγκ για την τεκμηριωμένη ΕΕΚ
  • Μελέτη σχετικά με τα κενά στην πολιτική και την εφαρμογή της τεκμηριωμένης ΕΕΚ στην ΕΕ
  • Aνάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών και μεθόδων για την εξασφάλιση της ποιότητας