Τα Ανθρώπινα δικαιώματα στην πράξη – Τα ανθρώπινα δικαιώματα, ως μέρος της γλωσσικής κατάρτισης για την πρόληψη βίαιων πρακτικών που σχετίζονται με εγκλήματα τιμής στις κοινότητες

Διάρκεια: 01-01-2016 – 31-12-2017 (24 μήνες)
Εταίροι:
  • Folkuniversitetet , Σουηδία
  • KERIGMA, Innovation and Social Development, Πορτογαλία
  • Iranian and Kurdish Women’s Rights Organisation (IKWRO), Αγγλία
  • Papatya, Γερμανία
  • Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Ελλάδα
Ιστοσελίδα έργου: www.human-right.net/hrinpractice/en/
Αναθέτουσα Αρχή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρόγραμμα:    Daphne

Περιγραφή