Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SCOPE – Δεξιότητες για την εταιρική επιχειρηματικότητα –

Διάρκεια: 01-10-2017 – 30-09-2019 (24 μήνες)
Εταίροι:
  • FH JOANNEUM GESELLSCHAFT M.B.H., Αυστρία
  • FH CAMPUS 02 , Αυστρία
  • INCOMA, Ισπανία
  • EUSA, Ισπανία
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας , Ελλάδα
  • ECQ Ltd , Βουλγαρία
  • BURGAS FREE UNIVERSITY , Βουλγαρία
Ιστοσελίδα έργου: https://www.project-scope.eu/
Αναθέτουσα Αρχή: Διαχειριστική Αρχή Αυστρία
Πρόγραμμα:    ERASMUS+

Περιγραφή

GR:

Οι στρατηγικοί στόχοι του έργου είναι:

• Η προώθηση της καινοτομίας και η ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ευρώπη

• Η Δημιουργία ενδοεπιχειρησιακών δομών σε εταιρείες που επιθυμούν να είναι καινοτόμες

• Η ενίσχυση των ικανοτ’ητων απασχολησιμότητας και ενδοεπιχειρηματικότητας εργαζομένων και φοιτητών

 

Οι συγκεκριμένοι στόχοι είναι:

• Εντοπισμός συγκεκριμένων υπο- ικανοτήτων οι οποίες συνθέτουν τις γενικές ικανότητες της επιχειρηματικότητας και ο προσδιορισμός των εταιρικών αναγκών τόσο σε επίπεδο εργαζομένων όσο και σε επίπεδο διαχείρισης

• Ανάπτυξη / Βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, σε μεσαίες επιχειρήσεις, στον τομέα της επιχειρηματικότητας μέσω ενός εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος

• Προσδιορισμός και ανάλυση Ευρωπαϊκών προτύπων καλών πρακτικών σχετικά με τους μηχανισμούς ενδοεπιχειρησιακής συνεργασίας, εταιρικών πλαισίων και συστημάτων υποστήριξης, καθώς και των συστημάτων παροχής κινήτρων

• Ανάπτυξη / Βελτίωση των δεξιοτήτων των διευθυντών στον τομέα της ενδοεπιχειρηματικότητας και της ενδοεπιχειρησιακής υποστήριξης μέσω ενός ειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος

• Παροχή ενός εργαλείου αυτοελέγχου για επιχειρήσεις σχετικά με την εταιρική ετοιμότητα για ενδοεπιχειρηματικότητα και ενδοεπιχειρησιακή φιλικότητα

• Δημιουργια ενός σχεδίου βιωσιμότητας για μελλοντική παροχή ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης μετά την ολοκλήρωση του έργου και δημιουργία πλαισίου για την ενσωμάτωση των ανεπτυγμένων προγραμμάτων κατάρτισης στο σύστημα ECVET

• Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ιδεών σε μεσαίες επιχειρήσεις

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.