Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

HABITABLE- Συμμαχία των Κέντρων Αριστείας στην επαγγελματική κατάρτιση για Αειφόρο Οικισμό

Διάρκεια: 01/06/2023 – 31/05/2027 (48 μήνες)
Εταίροι:
 • AEICE, Ισπανία
 • EDUCACYL, Ισπανία
 • CIFP PICO Frentes, Ισπανία
 • CIFP, Ισπανία
 • INFODEF, Ισπανία
 • ICCL, Ισπανία
 • CESEFOR, Ισπανία
 • CETEM, Ισπανία
 • CENTRO HABITAT, Ισπανία
 • CTCV, Πορτογαλία
 • UAVR, Πορτογαλία
 • HCS, Αυστρία
 • FHS, Αυστρία
 • CLUBE, Ελλάδα
 • DIMITRA, Ελλάδα
 • UTH, Ελλάδα
 • IP CEEE, Μολδαβία
 • CONSTRUCT2, Γεωργία
 • FLC, Ισπανία
 • IBW, Αυστρία
Ιστοσελίδα: https://habitable-cove.eu/
Αρχή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρόγραμμα:    ERASMUS+ – EACEA

Περιγραφή

Το έργο HABITABLE στοχεύει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και τις ανάγκες του τομέα των οικοτόπων όσον αφορά την έλλειψη δεξιοτήτων και τις αναντιστοιχίες που απορρέουν από την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, βελτιώνοντας την ανταπόκριση των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε αυτές τις αλλαγές και προωθώντας παράλληλα την ένταξη και την ισότητα στην εκπαίδευση. Για τον σκοπό αυτό, το έργο θα συν-δημιουργήσει μια πλατφόρμα κέντρων επαγγελματικής αριστείας για τους βιώσιμους οικοτόπους, δημιουργώντας ένα «οικοσύστημα δεξιοτήτων» μαζί με ένα ευρύ φάσμα άλλων τοπικών και περιφερειακών εταίρων, συνεργαζόμενο επίσης με κέντρα επαγγελματικής αριστείας σε άλλες χώρες μέσω δικτύων διεθνούς συνεργασίας. Οι γενικοί στόχοι του έργου είναι οι εξής:

 1. Να ηγηθεί της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης του τομέα των οικοτόπων με την ανάπτυξη μιας διακρατικής πλατφόρμας συνεργασίας των CoVEs και μιας στρατηγικής δεξιοτήτων, ευθυγραμμισμένης με τους ΣΒΑ.
 2. Εφαρμογή του Skills Intelligence για τον τομέα Habitat
 3. Ενίσχυση της ποιοτικής, ψηφιακής, πράσινης και χωρίς αποκλεισμούς διπλής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, WBL και μαθητείας
 4. Υποστήριξη της δημιουργίας συμπράξεων συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και εκπαίδευσης
 5. Παροχή δεξιοτήτων σχετικών με την αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι απαραίτητες για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση
 6. Σχεδιάζουν καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο που υποστηρίζονται από ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες XR
 7. Παροχή πρόσβασης σε καινοτόμα προγράμματα σπουδών που εστιάζουν τόσο σε τεχνικές δεξιότητες όσο και σε βασικές ικανότητες
 8. Υποστήριξη της αναβάθμισης και επανεκπαίδευσης των ενήλικων εκπαιδευομένων και των εργαζομένων των ΜΜΕ για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση
 9. Εφαρμογή συστήματος πιστοποίησης μικροπιστευτηρίων
 10. Υποστήριξη του επαγγελματικού προσανατολισμού και προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της ισότητας και της ισότητας στην εκπαίδευση
 11. Προώθηση της διακρατικής κινητικότητας για εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους της ΕΕΚ.
 12. Να δημιουργηθούν νέοι χώροι για διεθνή συνεργασία και καινοτομία
 13. Να παρέχει συστάσεις πολιτικής για την εφαρμογή περιφερειακών και τοπικών στρατηγικών για την αύξηση της ανοδικής σύγκλισης των CoVE.

Μεγιστοποίηση του αντίκτυπου του έργου, περαιτέρω χρήση των προϊόντων του και ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του.