Πτυχιούχος Μηχανικός Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΤΕΙ Σερρών. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Πανεπιστημίου του Bradford του Ηνωμένου Βασιλείου, με τίτλο MSc in Creative Media Technologies with Computer Animation and Special Effects.

Διαθέτει εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών internet, πληροφοριακών συστημάτων και είναι πιστοποιημένος στο Google AdWords.

Συμμετέχει ενεργά ως Ειδικός Υπεύθυνος Πληροφοριακών Συστημάτων και ως Σύμβουλος Πληροφορικής σε ένα μεγάλο αριθμό έργων συμμόρφωσης επιχειρήσεων και φορέων με τον Κανονισμό ΕΕ 679/2016 και είναι Πιστοποιημένος υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (DPO).

Share This Speaker
Speaker Details
  Events of the Speaker
  You might also love these events.
  40 ώρες / Κόστος: 250€
  Στόχος του σεμιναρίου είναι η παροχή των βασικών γνώσεων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις τεχνολογίες πληροφορίας.

  Παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης

  ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 8 Νοεμβρίου 2021