Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Sectoral EQAVET for design and delivery of VET

Διάρκεια: 01-09-2020/  31-08-2023 (36 μήνες)
Εταίροι:
  • Folkuniversitetet, Σουηδία
  • DIMITRA Education & Consulting, Ελλάδα
  • Revalento, Ολλανδία
  • Effebi Association, Ιταλία
  • FACO, Δανία
  • BenPO, Ολλανδία
Ιστοσελίδα: https://sectoraleqavet.projectlibrary.eu/
Αρχή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρόγραμμα:    ERASMUS+

Περιγραφή

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών με σχετικούς δείκτες για τις αρμόδιες για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση αρχές, τους εργοδότες και τους παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την αξιολόγηση της συνάφειας των δεξιοτήτων που παρέχονται από τα ιδρύματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε σχέση με τις δεξιότητες που απαιτούν οι εργοδότες. Τα πρότυπα θα περιλαμβάνουν τόσο βασικές δεξιότητες όσο και εγκάρσιες δεξιότητες/βασικές ικανότητες με βάση τους περιγραφείς για τους δείκτες 5 και 6 του EQAVET.

Το κύριο χαρακτηριστικό των εκπονηθέντων προτύπων θα είναι η ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών και επιχειρησιακών δεικτών με βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες θα επιτρέπουν τη μέτρηση των αποτελεσμάτων της ΕΕΚ και θα επιτρέπουν στις αρχές να εισάγουν τη λογοδοσία για την τεκμηριωμένη επαγγελματική εκπαίδευση.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το έργο και την πρόοδό του στη διεύθυνση : https://sectoraleqavet.projectlibrary.eu/