Νέα

Εκδήλωση για την πρακτική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τη Διασφάλιση της ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET)

Στην Ευρώπη του 21ου αιώνα, η δημιουργία ενός ανοιχτού και ανατροφοδοτούμενου συστήματος διασφάλισης της ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση αποτελεί βασική επιδίωξη για τη διαρκή βελτίωση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς όφελος των εκπαιδευομένων. Προκειμένου να ενισχυθεί η δια βίου μάθηση και να μπορεί να αξιολογηθεί με ποιοτικούς όρους η πρόοδος στην ανάπτυξή της σχεδιάστηκε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET) ως μια κοινή προσέγγιση για όλες τις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το EQAVET αποτελεί ένα εργαλείο αναφοράς για να βοηθήσει τις χώρες της ΕΕ να προάγουν και να παρακολουθούν τη συνεχή βελτίωση των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με βάση όρους αναφοράς που έχουν συμφωνηθεί από κοινού.

Περισσότερα

Εναρκτήρια συνάντηση: Ενίσχυση της συμμετοχής των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

Στην Ελλάδα της κρίσης, η συμμετοχή των μικρό-μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις δημόσιες συμβάσεις κρίνεται ιδιαίτερης σημασίας για την επιβίωση τους. Η αυξημένη εμπλοκή των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις αποφέρει αύξηση του ανταγωνισμού για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της διαφάνειας στις πρακτικές των δημόσιων συμβάσεων θα επιτρέψει την απελευθέρωση των δυνατοτήτων των ΜΜΕ όσον αφορά την ανάπτυξη και την καινοτομία, με θετικό αντίκτυπο τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Περισσότερα

Επιτυχημένη Ημερίδα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών «Εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών υλικών για την προσωπική ανάπτυξη, κοινωνικοποίηση και απασχολησιμότητα των νέων»

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ»  πραγματοποίησε την Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017, στη Λάρισα, επιτυχημένη ημερίδα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών με θέμα «Εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών υλικών για την προσωπική ανάπτυξη, κοινωνικοποίηση και απασχολησιμότητα των νέων».

Περισσότερα

Ημερίδα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών

Πραγματοποιείται ημερίδα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών σχετικά με την «Εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνικών για την προσωπική ανάπτυξη, κοινωνικοποίηση και απασχολησιμότητα των νέων», την Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου και ώρα 17:00-19:30 στο αμφιθέατρο του Εκπαιδευτικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ», στην οδό Παλαιολόγου 19 (έναντι ΟΣΕ).

Η συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ACT.WORK: «Ενεργός Συμμετοχή του πολίτη και Αξιοπρεπής εργασία», που έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία μιας μεθοδολογικής εργαλειοθήκης για τον εκπαιδευτή με έτοιμες για εφαρμογή μεθόδους, τεχνικές και βιωματικές ασκήσεις για την ενίσχυση της κοινωνικοποίησης και την υποστήριξη της απασχολησιμότητας των νέων.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Πράξη»

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» διοργανώνει συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Πράξη», την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 17:00-19:00, στα γραφεία του στην Αθήνα, Φερών 16, Πλατεία Βικτωρίας.

Ο γενικός στόχος του προγράμματος, στο οποίο ο εκπαιδευτικός οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» συμμετέχει ως εταίρος, είναι να βοηθήσει τους/τις μετανάστες/στριες και τους/ τις πρόσφυγες να μάθουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, παράλληλα με την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Στο πλαίσιο του έργου έχει αναπτυχθεί νέο εκπαιδευτικό υλικό, έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Κέντρων Γλωσσικής Κατάρτισης σε όλη την Ευρώπη, θα εκπαιδεύσει καθηγητές και μέντορες στο εκπαιδευτικό υλικό και θα αναπτύξει μία μορφή/έναν τρόπο συνεργασίας μεταξύ των κέντρων γλωσσικής κατάρτισης και των ΜΚΟ.

Περισσότερα

Εκπαιδευτική Συνάντηση στη Σόφια της Βουλγαρίας για την αναζήτηση καλών πρακτικών από τη συμμετοχή του εργοδοτών στο σχεδιασμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ)

Στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη, έχει παρατηρηθεί, πολλές φορές, το φαινόμενο να μην υπάρχει συμμετοχή των εργοδοτών κατά το σχεδιασμό του προγράμματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι εκπαιδευόμενοι να αποκτούν δεξιότητες οι οποίες δεν συνάδουν με τις απαιτήσεις των εργοδοτών και την προσφερόμενη εργασία.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “ED2VET - Συμμετοχή των Εργοδοτών στο Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης” δημιουργήθηκε για να διερευνήσει τους παράγοντες που καθορίζουν την έκταση και τις επιπτώσεις της συμμετοχής του εργοδότη στο σχεδιασμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και να εντοπίσει καλές πρακτικές για κοινή χρήση ανάμεσα σε φορείς και χώρες. Το έργο θα οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα τα οποία θα διαδοθούν ώστε να υποστηριχθούν οι σχετικοί φορείς και άτομα, με στόχο την ανάπτυξη της ΕΕΚ με τη συμμετοχή των εργοδοτών. Με αυτό τον τρόπο οι ικανότητες και οι δεξιότητες που θα αποκτούν οι εκπαιδευόμενοι θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Περισσότερα