Νέα

Επιτυχημένη Ημερίδα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών «Εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνικών για την ενίσχυση της αυτο-απασχόλησης μεταναστών και προσφύγων»

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» πραγματοποίησε την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017 στη Λάρισα, επιτυχημένη ημερίδα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών με θέμα «Εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνικών για την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης μεταναστών και προσφύγων». Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, παρουσιάστηκε το πακέτο εκπαιδευτικών εργαλείων με καινοτόμες μεθόδους, τεχνικές και βιωματικές ασκήσεις για την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης ατόμων με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων καθώς και μεταναστών και προσφύγων. Το εκπαιδευτικό υλικό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «SELF-EMP: Αυτοαπασχόληση για μετανάστες και πρόσφυγες με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων» και μπορεί να ενταχθεί άμεσα στην εκπαίδευση ευάλωτων κοινωνικά ομάδων με σκοπό την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Περισσότερα

Μεγάλη επιτυχία το σεμινάριο Ζυθογνωσίας στη Λάρισα και Βόλο!

Ένα εξαιρετικό σεμινάριο Ζυθογνωσίας, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν, στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ» στη Λάρισα και τον Βόλο, οι λάτρεις της μπίρας που επιθυμούσαν να γνωρίσουν περισσότερες πληροφορίες για τα είδη και τον τρόπο παραγωγής της.
Περισσότερα

Εξετάσεις Πιστοποίησης της Πολιτισμικής Επίγνωσης και των Κοινωνικών Ικανοτήτων

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν το Σάββατο, 09 Δεκεμβρίου 2017 οι εξετάσεις  Πιστοποίησης της Πολιτισμικής Επίγνωσης και των Κοινωνικών Ικανοτήτων, που υλοποιήθηκαν με την επιμέλεια του φορέα και εταίρου του προγράμματος ACTA (Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ.
Περισσότερα

QC-VET: Διακρατική συνάντηση για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Η διασφάλιση της ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση αποτελεί συλλογική προσπάθεια τόσο της ηγεσίας των κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) όσο και των εργαζομένων σε αυτά. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό απαιτείται η ενεργή εμπλοκή όλων των ενδιαφερόμενων μερών στη λήψη πρωτοβουλιών για τη διασφάλιση της ποιότητας. Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “QC-VET - Quality Culture in VET” για την προώθηση της φιλοσοφίας της ποιότητας στην ΕΕΚ. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να κατευθύνει, να παρακινήσει και να εμπλέξει το διδακτικό προσωπικό στην εφαρμογή πρωτοβουλιών για τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση.
Περισσότερα

Hμερίδα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών: Εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνικών για την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης μεταναστών και προσφύγων

Πραγματοποιείται ημερίδα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών σχετικά με την «Εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνικών για την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης μεταναστών και προσφύγων», την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 17:00-20:00 στο αμφιθέατρο του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ (Παλαιολόγου 19 - έναντι ΟΣΕ, Λάρισα).Κύριος στόχος της ημερίδας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευτών με το πακέτο εκπαιδευτικών εργαλείων με καινοτόμες μεθόδους, τεχνικές και βιωματικές ασκήσεις για την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης ατόμων με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων καθώς και μεταναστών και προσφύγων. Το εκπαιδευτικό υλικό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «SELF-EMP: Αυτοαπασχόληση για μετανάστες και πρόσφυγες με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων» και μπορεί να ενταχθεί άμεσα στην εκπαίδευση ευάλωτων κοινωνικά ομάδων με σκοπό την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Περισσότερα

Εναρκτήρια συνάντηση: Ώθησή των εκπαιδευτών χειροτεχνίας στην Ψηφιακή εποχή

Η ψηφιακή τεχνολογία αναμφίβολα έχει φέρει την επανάσταση στον χώρο της τέχνης και της χειροτεχνίας. Παρόλου αυτά όμως, έχει παρατηρηθεί ότι πολλές παραδοσιακές τέχνες δεν εξαρτώνται αλλά ούτε και χρησιμοποιούν την Τεχνολογία της Πληροφορικής (ΤΠΕ). Αυτό έχει ως συνέπεια, και οι εκπαιδευτές χειροτεχνίας να μην χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ για τη διδασκαλία τους στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ), με αποτέλεσμα να μην γίνεται χρήση καινοτόμων μεθοδολογιών  και επομένως να μην επωφελούνται από τα οφέλη της ψηφιακής εποχής.Στο πλαίσιο αυτό, στόχος του ευρωπαϊκού προγράμματος CRAFTS 3.0, είναι να υποστηρίξει και να ενισχύσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των εκπαιδευτών χειροτεχνίας (ξυλογλύπτης, ξυλουργός, αργυροχρυσοχόος, σχεδιαστής/κατασκευαστής κεντήματος κτλ.) σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, κατά τη μετάβασή τους στην ψηφιακή εποχή.
Περισσότερα