Νέα

EmindS Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού τρόπου σκέψης στην Ανώτερη Εκπαίδευση

Στην προσπάθεια της ανάπτυξης και της βελτίωσης της οικονομίας  η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία πρέπει να έχουν κεντρικό ρόλο. Παρ’όλα αυτά εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της έλλειψης δεξιοτήτων είναι μεγάλο το ποσοστό των ατόμων που διστάζουν να προχωρήσουν στην υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας. Το πρόγραμμα «EmindS - Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Τρόπου Σκέψης στην Ανώτερη Εκπαίδευση», το οποίο χρηματοδοτείται από το Erasmus +,  στοχεύει τον δεξιοτήτων που αφορούν στην επιχειρηματικότητα των φοιτητών/τριών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και των σπουδαστών/τριών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ).  Η δεξιότητα «Αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας» είναι μία από τις 8 δεξιότητες-κλειδιά οι οποίες ονομάζονται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς ως οι δεξιότητες τις οποίες κάθε Ευρωπαίος/α πολίτης πρέπει να κατέχει για να μπορεί να ζει και να εργάζεται στην Ευρώπη.
Περισσότερα

IntoDIGITS - Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Δραστηριότητα στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνουν ότι ο γενικός πληθυσμός της Ελλάδας έχει περιορισμένες ψηφιακές δεξιότητες. Για το 2015 η Ελλάδα συγκέντρωσε 0,37 βαθμούς (με άριστα το 1) στο Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, καταλαμβάνοντας την 26η θέση από τις 28, ενώ ο μέσος όρος των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώθηκε στο 0,52.  
Περισσότερα

Επιτυχημένη Εκδήλωση Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ»  πραγματοποίησε την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018 στη Λάρισα, επιτυχημένη ημερίδα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών με θέμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Νέες προοπτικές και ευκαιρίες, καινοτόμα εργαλεία και τεχνικές - Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων».
Περισσότερα

Εκδήλωση για παρουσίαση αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Έργου EUPA_NEXT

Την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018 πραγματοποίηθηκε από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων στον τομέα του προσωπικού διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν από τον κ. Βασίλη Πιτσίλκα τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Έργου "EUPA_Next - Validation of formal, non-formal and informal learning: The case study of administration personnel".
Περισσότερα

Εκδήλωση για την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού έργου Q-Spirit

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Q-Spirit: EQAVET στην πράξη» που στόχο έχει την ερμηνεία και την πρακτική εφαρμογή των ποιοτικών δεικτών διασφάλισης ποιότητας του EQAVET, καθώς και των καινοτόμων μεθόδων διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαίδευση, όπως αυτές εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πραγματοποίησε την τελική του διάσκεψη προκειμένου να μοιραστεί τα αποτελέσματα του έργου με το κοινό. 
Περισσότερα