Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

Παρατείνεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων έως την Κυριακή 14 Ιουλίου και ώρα 23:59 – θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας!

Αντικείμενο της δράσης  αποτελεί η παροχή θεωρητικής κατάρτισης αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης  στις πράσινες δεξιότητες (Voucher) σε 50.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών.

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και θα περιλαμβάνει:

 • Θεωρητική κατάρτιση  διάρκειας 80 ωρών (12 ώρες δια ζώσης, 48 ώρες εξ αποστάσεως σύγχρονη και 20 ώρες ασύγχρονη κατάρτιση).
 • Απόκτηση Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στο αντικείμενο κατάρτισης.
 • Συνολικό Εκπαιδευτικό επίδομα έως 400 € (5€/ώρα κατάρτισης μεικτά)

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:
1. Είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
2. Έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
3. Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης όπως αυτή ορίζεται στη σχετική νομοθεσία.

Σημειώνεται ότι οι ωφελούμενοι δεν πρέπει να έχουν παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο της ίδιας δράσης (Δράση 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations), του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0" με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Next Generation EU.

Παράλληλα, όπως ορίζεται στον Ν.4921/2022 (ΦΕΚ 75/Α/18.04.2022), ο ωφελούμενους δε δύναται να παρακολουθεί ή να έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, αναρτώνται στην ειδική ιστοσελίδα https://www.voucher.gov.gr στο σημείο "Υποβολή φόρμας συμμετοχής ωφελουμένων - Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης για αναβάθμιση πράσινων δεξιοτήτων για 25.000 ανέργους"

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

Γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελούμενων και να συμμετέχει στο παρόν Πρόγραμμα θα πρέπει:

1. Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω https://voucher.gov.gr/ εισερχόμενος με κωδικούς TAXISNET, την «Αίτηση Συμμετοχής». 
2. Να επισυνάψει τα κάτωθι δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των στοιχείων που δήλωσε στην «Αίτηση Συμμετοχής» του, επί ποινής αποκλεισμού, και τα οποία ο ωφελούμενος θα πρέπει να προσκομίσει, μετά την επιλογή του προγράμματος, στον πάροχο της επιλογής του.
● Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου σε ισχύ (ταυτοποίηση).
● Αντίγραφο απολυτηρίου,τουλάχιστον, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών, καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή.
● Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr, στην οποία θα δηλώνει ότι:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
α. Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο της ίδιας δράσης (Δράση 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programsto targeted populations),του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0" με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Next Generation EU.
β. Δεν παρακολουθώ και δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης.
γ. Δεν παρακολουθώ και δεν θα παρακολουθήσω κανένα άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που επιδοτείται με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων που συμπίπτει χρονικά, εν όλω ή εν μέρει, με το πρόγραμμα κατάρτισης για το οποίο υποβάλλω την παρούσα αίτηση.

Πρόσθετα δικαιολογητικά (π.χ. πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας)

Μέθοδος Υλοποίησης

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με 12 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και
έως 20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Ο καταρτιζόμενος θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα έως 400€ (5€/ώρα κατάρτισης μικτά).

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  Ενημέρωση Προσωπικών Δεδομένων: Αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς μέσω της παραπάνω φόρμας επικοινωνίας. Σκοπός της διατήρησης των δεδομένων αυτών είναι να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για έξι (6) μήνες. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία μετά από σχετικό σας αίτημα στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό "ΔΗΜΗΤΡΑ". Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό "ΔΗΜΗΤΡΑ" θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Οργανισμού.
  Αποδέχομαι να διατηρηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα για τον παραπάνω σκοπό.
  Θέλω να ενημερώνομαι για μελλοντικά επιδοτούμενα προγράμματα.
  Ενημέρωση Προσωπικών Δεδομένων: Αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των ανωτέρω δεδομένων. Σκοπός της διατήρησης των δεδομένων αυτών είναι να σας ενημερώνουμε για την υλοποίηση νέων επιδοτούμενων προγραμμάτων. Τα δεδομένα σας θα τυγχάνουν επεξεργασίας προς εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού, εκτός εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους ή άρετε τη συγκατάθεση σας με γραπτό σας αίτημα προς τον Οργανισμό. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία μετά από σχετικό σας αίτημα στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό "ΔΗΜΗΤΡΑ". Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό "ΔΗΜΗΤΡΑ" θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Οργανισμού.