Συντονιστής Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (κωδικός θέσης: Volos_Train_coord_10/01/2022)

Περιγραφή θέσης

O/Η Συντονιστής/στρια είναι το άτομο το οποίο συνεπικουρεί τον Διευθυντή Εκπαίδευσης στην άσκηση των καθηκόντων του και την ομαλή λειτουργία των ειδικοτήτων του ΙΕΚ & ΚΕΚ, έχοντας την επιστημονική και διοικητική ευθύνη της σχετικής ειδικότητας. Επιπλέον, συμμετέχει στον συντονισμό και υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης Ενηλίκων, στην συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού και προτάσεων για την υποβολή νέων προκηρυσσόμενων προγραμμάτων κατάρτισης.

Απαραίτητα προσόντα

 1. Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ (κατά προτίμηση οικονομικών, κοινωνικών σπουδών ή πληροφορικής).
 2. Ικανότητα χρήσης πληροφοριακών συστημάτων (ERP & CRM).
 3. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέση γραμματειακής υποστήριξης.
 4. Καλή γνώση Αγγλικών.
 5. Άριστη γνώση Microsoft Office και εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και τα social media.
 6. Ικανότητες επικοινωνίας και ανάπτυξης Δημοσίων σχέσεων.
 7. Δεξιότητες και ευχέρεια στη χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου.

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

 1. Προηγούμενη εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (συντονισμό, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων κατάρτισης).
 2. Γνώση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας ΙΕΚ – ΚΕΚ.
 3. Εισαγωγή στο μητρώο Εκπαιδευτών ΕΟΠΠΕΠ και διδακτική εμπειρία σε Ενήλικες.
 4. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή των Επιστημών της Αγωγής ή Management ή Πληροφορικής.
 5. Ικανότητες Διαχείρισης έργων, εργασίας υπό πίεση & ομαδικής εργασίας.

Αρμοδιότητες

 1. Αναλαμβάνει την υποδοχή και ενημέρωση των ενδιαφερόμενων υποψηφίων πελατών ΙΕΚ – ΚΕΚ
 2. Συμμετέχει στην οργάνωση, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 3. Αναζητά και αξιολογεί τους κατάλληλους εκπαιδευτές προκειμένου να στελεχώσουν το τμήμα εκπαίδευσης, παρακολουθεί ενεργά στην παροχή του εκπαιδευτικού τους έργου
 4. Είναι υπεύθυνος / η για την εύρυθμη καθημερινή λειτουργία του ΙΕΚ-ΚΕΚ στα πλαίσια της υλοποίησης των μαθημάτων (επικοινωνία με τους εκπαιδευτές και τους σπουδαστές)
 5. Οργανώνει εκπαιδευτικές επισκέψεις, σεμινάρια, ημερίδες σχετικές με την ειδικότητα
 6. Συμμετέχει ενεργά στην δημοσιότητα του οργανισμού μέσω των social media ή των εκδηλώσεων που διοργανώνονται.

Τα Βιογραφικά (αποκλειστικά σε μορφή EUROPASS) και η Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση: kariera@dimitra.gr με την ένδειξη του κωδικού Θέσης: Vol.. Train.coord_Jan_2022

Περισσότερες πληροφορίες για την αποστολή βιογραφικών στο: https://www.dimitra.gr/kariera-sti-dimitra/