Πληροφορικός για την ανάπτυξη και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων. (κωδικός θέσης: Lar-pl-29/09/2021)

Περιγραφή θέσης

 1. Ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων τηλεκατάρτισης.
 2. Παραγωγή ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού περιεχομένου για συστήματα τηλεκατάρτισης.
 3. Υποβολή και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης & κατάρτισης στην πληροφορική,
 4. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ Πληροφορικής
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε παρόμοια θέση εργασίας.
 • Γνώση στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων κατάρτισης & εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικών και Αγγλικών
 • Ικανότητες οργάνωσης και διαχείρισης έργων, ομαδικής εργασίας και εργασίας υπό πίεση
 • Δεξιότητες και ευχέρεια στη χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

 • Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Πληροφορικής
 • Προηγούμενη εμπειρία στην υλοποίηση έργων πληροφορικής, στο συντονισμό, την υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη, διαχείριση και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων
 • Διδακτική εμπειρία σε Ενήλικες
 • Εισαγωγή στο μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΟΠΠΕΠ

Αρμοδιότητες

 • Σύνταξη και υποβολή τεχνικών προσφορών για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης
 • Σχεδιασμός εκπαιδευτικής στρατηγικής και υλοποίηση εκπαίδευσης
 • Διαχείριση συστημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), παραγωγή ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού περιεχομένου
 • Συμβουλευτική υποστήριξη και εκπαίδευση χρηστών (εκπαιδευόμενοι, εκπαιδευτές συστημάτων τηλεκατάρτισης, διαχειριστές συστήματος, managers κ.α.), για την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου
 • Συντήρηση και υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής
 • Παρακολούθηση έργων, διαχείριση και απολογισμός αυτών, σύνταξη των απαραίτητων εκθέσεων και αναφορών