150 ώρες / Επιδότηση 2.500€

 

VOUCHER ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 36500 ΑΝΕΡΓΩΝ

Εκδόθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο κατάρτιση ωφελουμένων στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας σε 37 Δήμους για 36.500 άτομα, διάρκειας 120 έως 150 ωρών. Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί έως την 31-05-2021 και σε κάθε περίπτωση εντός του οκτάμηνου της απασχόλησης σε συνεχόμενες ημέρες.

α) Δικαιούχοι της κατάρτισης

Ωφελούμενοι της κατάρτισης είναι υποχρεωτικά οι υποψήφιοι έως και 54 ετών που συμμετέχουν στην κοινωφελή εργασία του ΟΑΕΔ ενώ σημειώνεται ότι οι συμμετέχοντες άνω των 55 ετών μπορούν να συμμετάσχουν προαιρετικά εφόσον το έχουν επιλέξει κατά τη διεξαγωγή της πρώτης ατομικής συμβουλευτικής στα ΚΠΑ2.
Η δράση με αντικείμενο κατάρτιση ωφελούμενων στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας θα περιλαμβάνει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης από 120-150 ώρες ανάλογα με το επιλεγέν θεματικό αντικείμενο.
Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης διασφαλίζεται μέσω εξέτασης και οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

β) Επιλογή Παρόχου Κατάρτισης από ωφελούμενους

Κάθε ωφελούμενος, δικαιούχος επιταγής κατάρτισης, οφείλει εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος για την ενεργοποίηση της επιταγής να επιλέξει τον πάροχο κατάρτισης που επιθυμεί για να λάβει τις υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας που είναι ο φορέας τοποθέτησης του.
Η προθεσμία θα οριστεί από την ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ και θα ανακοινωθεί στην επίσημη ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr).
Στις Περιφερειακές Ενότητες όπου δεν υπάρχει δυνατότητα χρήσης αδειοδοτημένων δομών ή συνεργαζόμενων ή μισθούμενων παραχωρούμενων λειτουργούντων σχολείων, καθώς επίσης και στην περίπτωση που δεν σχηματίζεται τμήμα λόγω μη επαρκούς αριθμού ωφελούμενων ανά ειδικότητα, τότε παρέχεται η δυνατότητα υλοποίησης με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ’ αποστάσεως κατάρτισης. Ειδικότερα στη περίπτωση που δεν δύναται να σχηματιστεί τμήμα εντός της Περιφερειακής Ενότητας όπου είναι ο φορέας τοποθέτησης των ωφελούμενων, οι ωφελούμενοι δύναται να επιλέξουν τον πάροχο κατάρτισης που επιθυμούν κατ’ εξαίρεση και εκτός των ορίων της Περιφερειακής τους ενότητας.

γ) Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του στον πάροχο κατάρτισης, οφείλει να προσκομίσει:
1. Βεβαίωση από τον επιβλέποντα φορέα ότι απασχολείται στο συγκεκριμένο επιβλέποντα φορέα στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 4/2020 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, όπου Θα αναφέρεται η ημερομηνία πρόσληψης και η προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του οκταμήνου.
2. Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή διαβατηρίου.
3. Τον Αριθμό της αίτησης συμμετοχής τους στη δράση.
4. Πιστοποιητικό που αποδεικνύει το επίπεδο γνώσης χειρισμού Η/Υ. Αφορά αποκλειστικά όσους ωφελούμενους έχουν επιλέξει ΤΠΕ επιπέδου ΙΙ & ΙΙΙ.

δ) Θεματικά αντικείμενα της θεωρητικής

α. Οριζόντιες δεξιότητες

1. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (1ο επίπεδο) (Διάρκεια: 120 ώρες)
2. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (2ο επίπεδο) (Διάρκεια: 120 ώρες)
3. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (3ο επίπεδο) (Διάρκεια: 120 ώρες)
4. Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων (Διάρκεια: 140 ώρες)
5. Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο Χώρο Εργασίας (Αγγλικά) (Διάρκεια: 130 ώρες)
6. Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων (Διάρκεια: 120 ώρες)
7. Πρώτες Βοήθειες (Διάρκεια: 130 ώρες)
8. Περιβαλλοντολογική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων (Διάρκεια: 120 ώρες)
9. Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media) (Διάρκεια: 120 ώρες)

β. Εξειδικευμένες δεξιότητες

10. Επαγγελματίας Καθαριστής / Απολυμάνσεις Δημοσίων Χώρων (Διάρκεια: 130 ώρες)
11. Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία (Διάρκεια: 120 ώρες)
12. Χειρισμός Εργαλειομηχανών (Διάρκεια: 120 ώρες)
13. Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / Συντήρησης Πρασίνου (Διάρκεια: 120 ώρες)
14. Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου – ψυχολογική στήριξη – δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας) (Διάρκεια: 120 ώρες)
15. Οικοδομικές Εργασίες – Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου (Διάρκεια: 120 ώρες)
16. Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων (φυσικών, βιολογικών και τεχνολογικών) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διάρκεια: 120 ώρες)

 

Για κάθε πληροφορία σχετικά με την κατάρτισή σου στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας (www.voucher.gov.gr ) μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας !

 

Αθήνα: Τηλ. 2108838540, email: athens@dimitra.gr
Θεσ/νίκη: Τηλ. 2310547180, email: thes@dimitra.gr
Λάρισα: Τηλ. 2410554026, email: plus@dimitra.gr
Βόλος: Τηλ. 2421038333, email: volos@dimitra.gr
Τρίκαλα: Τηλ. 2431031450, email:  trikala@dimitra.gr

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

    Ενημέρωση Προσωπικών Δεδομένων: Αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς μέσω της παραπάνω φόρμας επικοινωνίας. Σκοπός της διατήρησης των δεδομένων αυτών είναι να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για έξι (6) μήνες. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία μετά από σχετικό σας αίτημα στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό "ΔΗΜΗΤΡΑ". Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό "ΔΗΜΗΤΡΑ" θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Οργανισμού.

    Αποδέχομαι να διατηρηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα για τον παραπάνω σκοπό.


    Θέλω να ενημερώνομαι για μελλοντικά επιδοτούμενα προγράμματα.

    Ενημέρωση Προσωπικών Δεδομένων: Αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των ανωτέρω δεδομένων. Σκοπός της διατήρησης των δεδομένων αυτών είναι να σας ενημερώνουμε για την υλοποίηση νέων επιδοτούμενων προγραμμάτων. Τα δεδομένα σας θα τυγχάνουν επεξεργασίας προς εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού, εκτός εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους ή άρετε τη συγκατάθεση σας με γραπτό σας αίτημα προς τον Οργανισμό. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία μετά από σχετικό σας αίτημα στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό "ΔΗΜΗΤΡΑ". Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό "ΔΗΜΗΤΡΑ" θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Οργανισμού.