80 ώρες / Επιδότηση έως 400€

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ! ΆΜΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Voucher 150.000 εργαζομένων

Επιδοτούμενο πρόγραμμα 150.000 εργαζομένων ιδιωτικού τομέα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε «ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»

 

Ξεκίνησε η Υποβολή Αιτήσεων για το πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων 150.000 εργαζομένων, άνω των 18 ετών, με αντικείμενο τη παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης σε ψηφιακές και «πράσινες» γνώσεις. Η Υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται με σειρά προτεραιότητας στο  gov.gr

Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε πολλά προτεινόμενα προγράμματα με διάρκεια έως 80 ώρες που θα υλοποιούνται από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ».

 

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Θεωρητική κατάρτιση με δια ζώσης και εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση διάρκειας ως 80 ωρών.
 • Απόκτηση Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στο αντικείμενο κατάρτισης.
 • Συνολικό Εκπαιδευτικό επίδομα Έως 400 € (5€/ώρα κατάρτισης μικτά)
Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Μετά τη συμπλήρωση της φόρμας, ένας σύμβουλός εκπαίδευσης θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας παρέχει περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και για τις διαδικασίες που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησή σας.

  Ενημέρωση Προσωπικών Δεδομένων:
  Αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς μέσω της παραπάνω φόρμας επικοινωνίας. Σκοπός της διατήρησης των δεδομένων αυτών είναι να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για έξι (6) μήνες. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία μετά από σχετικό σας αίτημα στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό "ΔΗΜΗΤΡΑ". Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό "ΔΗΜΗΤΡΑ" θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Οργανισμού.

  Αποδέχομαι να διατηρηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα για τον παραπάνω σκοπό.  Θέλω να ενημερώνομαι για μελλοντικά επιδοτούμενα προγράμματα.

  Ενημέρωση Προσωπικών Δεδομένων:
  Αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των ανωτέρω δεδομένων. Σκοπός της διατήρησης των δεδομένων αυτών είναι να σας ενημερώνουμε για την υλοποίηση νέων επιδοτούμενων προγραμμάτων. Τα δεδομένα σας θα τυγχάνουν επεξεργασίας προς εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού, εκτός εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους ή άρετε τη συγκατάθεση σας με γραπτό σας αίτημα προς τον Οργανισμό. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία μετά από σχετικό σας αίτημα στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό "ΔΗΜΗΤΡΑ". Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό "ΔΗΜΗΤΡΑ" θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Οργανισμού.

  Δικαίωμα Συμμετοχής

  Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν όλοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
  1. Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
  2. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκ-παίδευσης.
  3. Να είναι Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα
  Για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα με εποχική απασχόληση, ισχύει ότι έχουν δικαίωμα συμμετοχής ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα.
  Δεν υπάρχει διαφορά στο αν ο εργαζόμενος είναι με σύμβαση πλήρους ή μερικής απασχόλησης και αν είναι αορίστου ή ορισμένου χρόνου.
  Θα πρέπει επίσης να έχουν την ιδιότητα του μισθωτού κατά την διάρκεια της υποβολής αίτησης και κατά την είσοδό τους στο πρόγραμμα.
  Κάθε ενδιαφερόμενος εργαζόμενος, έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής και να παρακολουθήσει ένα μόνο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης.

  Δικαιολογητικά Συμμετοχής

  1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  2. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών/Πτυχίου ή Απολυτηρίου
  3. Επίσημο έγγραφο που αναγράφεται ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ
  4. Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού
  5. Πτυχίο Πληροφορικής (εφόσον υπάρχει)
  6. Πτυχίο Ξένης Γλώσσας (εφόσον υπάρχει)
  7. Αίτηση συμμετοχής

  Μέθοδος Υλοποίησης

  Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης εκπαίδευση και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

  Εκπαιδευτικό Επίδομα

  Ο καταρτιζόμενος θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα έως 400€ (5€/ώρα κατάρτισης μικτά).