20 ώρες / Κόστος: 350€

Το επιτυχημένο Project Management κάνει τις επιχειρήσεις να ξεχωρίζουν και οι επιτυχημένοι Project Managers συγκαταλέγονται στα πιο πολύτιμα στελέχη κάθε επιχείρησης.

Μαζί, θα κάνουμε τα δύσκολα, εύκολα!

Τρόπος Παρακολούθησης: Σύγχρονη τηλεκατάρτιση μέσω webex

Απευθύνεται

Απευθύνεται σε εκείνους που θέλουν να σχηματίσουν μια σαφή εικόνα για τη Διαχείριση Έργων, και σε όσους διαχειρίζονται ήδη Έργα - οποιασδήποτε φύσεως  και θέλουν να συστηματοποιήσουν ή να ανανεώσουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες. Πιο συγκεκριμένα, απευθύνεται σε:

 • Μηχανικούς
 • Υψηλόβαθμα στελέχη κατασκευαστικών ομίλων
 • Υπεύθυνους προγραμματισμού μεγάλων έργων
 • Υπεύθυνους σχεδιασμού έργου / Διευθυντές
 • Στελέχη Φορέων του δημοσίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και αναπτυξιακών εταιριών που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν αναπτυξιακά έργα
Στόχος

Στόχος του σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες τις γνώσεις καθώς και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την διαχείριση έργων, ώστε, να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν με αυτοπεποίθηση όλο το φάσμα των εργαλείων, τεχνικών και μεθόδων που συνθέτουν το κύριο σώμα του project management, είτε αυτό αφορά τις υπηρεσίες είτε τον τεχνικό τομέα.

Διάρκεια

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 20 ώρες.

Θεματικές Ενότητες

Α. Εισαγωγή στη διαχείριση και στη σχεδίαση ενός έργου:

1.  Πώς καθορίζουμε το σκοπό του έργου, τις υποθέσεις στις οποίες βασιζόμαστε, τα αναμενόμενα ρίσκα, τα σημαντικά ορόσημα και τους πιθανούς περιορισμούς.

2.  Πώς υλοποιείται η ανάλυση διαχείρισης των εμπλεκομένων στο έργο.

3.  Πώς αναπτύσσουμε τα απαραίτητα σχέδια για τη διαχείριση του έργου:

α. Διαχείρισης κινδύνων,

β. Διαχείρισης αλλαγών και θεμάτων που προκύπτουν.

γ. Διαχείρισης επικοινωνίας

Β. Εργασίες Ανάπτυξης του αρχείου MS Project:

1.     Εισαγωγή αρχικών ρυθμίσεων και του ημερολόγιου του έργου

2.     Εργασίες

-   Ανάλυση των απαιτούμενων εργασιών (WBS) και ταξινόμησή τους

-   Ανάλυση της σχέσης και του τύπου των εργασιών

-   Διάρκεια Εργασιών

3.     Πόροι

-   Εισαγωγή πόρων εργασίας, υλικών και κόστους

-   Ημερολόγια πόρων και ανάλυση διαθεσιμότητας αυτών

-   Οικονομικά στοιχεία πόρων (Σταθερό, Μεταβλητό κόστος).

4.     Αναθέσεις Πόρων

5.     Εισαγωγή ορόσημων και περιορισμών

6.     Βελτιστοποίηση χρονοδιαγράμματος 

-   Επίλυση υπεραναθέσεων

-   Αλλαγές στην εξάρτηση εργασιών

7.     Διαχείριση Ρίσκων 

8.     Σύγκριση εκτιμώμενου κόστους με τον προϋπολογισμό.

9.     Εισαγωγή Γραμμής Αναφοράς

10.   Εισαγωγή πραγματικών στοιχείων είτε σε εργασίες είτε σε πόρους τόσο σε υψηλό όσο και σε χαμηλό επίπεδο  ( % ολοκλήρωση εργασιών, κόστος, χρόνους)

11.   Χρήση φίλτρων ομαδοποίησης, ανάπτυξη εξειδικευμένων στηλών, εξισώσεων.

12.   Συζήτηση για το πώς διαχειριζόμαστε ένα έργο που παραλάβαμε από άλλο διαχειριστή έργου.

13.   Παρακολούθηση  και πρόβλεψη κόστους και χρόνου περάτωσης εργασιών.

14.   Ανάπτυξη γενικών και εξειδικευμένων  αναφορών.

Οφέλη

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες:

 • θα αποκτήσουν εξοικείωση με τις βασικές έννοιες διαχείρισης έργων και τον τρόπο εφαρμογής τους,
 • θα έχουν κατανοήσει και θα είναι σε θέση να χειρίζονται την εφαρμογή MS Project
 • θα είναι σε θέση να αναπτύξουν με τον ορθό τρόπο το χρονοδιάγραμμα ενός έργου και θα μπορούν να παρακολουθήσουν αποτελεσματικά  την πρόοδο υλοποίησης του,
 • Θα έχουν αναπτύξει την ικανότητα λήψης κρίσιμων αποφάσεων προκειμένου να τηρείται ο αρχικός σχεδιασμός και το χρονοδιάγραμμα του έργου, μέσω επιτυχημένων παρεμβάσεων,
 • Θα έχουν αποκτήσει γνώσεις οι οποίες είναι άμεσα εφαρμόσιμες στην επαγγελματική καθημερινότητά τους.
 • θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης
Υλικό που θα χρησιμοποιηθεί
 • Οι σημειώσεις του εργαστηρίου οι οποίες αναπτύχθηκαν με βάση το πρόγραμμα διδακτέας ύλης της πιστοποίησης της Microsoft.
 • Οπτικά Γραφήματα σε μορφή PDF σε μέγεθος A1 για την εξοικονόμηση χρόνου στη κατανόηση των εργαλείων του λογισμικού. "Μια εικόνα ίσον 1000 λέξεις".
 • Χρήσιμα άρθρα και συνδέσεις για όλες τις φάσεις του έργου βρίσκονται στο ειδικό “blog” για το μάθημα.
Εκπαιδευτής
Μηχανολόγος Μηχανικός (Απόφοιτος ΕΜΠ) με εργασιακή εμπειρία 25 έτη, Κάτοχος Ph.D (Διδάκτωρ) από το κορυφαίο Πανεπιστήμιο στην Ευρώπη σε αεροπορικά θέματα CranfieldUniversity, UK,
Κόστος Συμμετοχής
Διαχείριση έργων με το Microsoft® Project Professional
350,00

Το κόστος συμμετοχής καλύπτει όλα τα έξοδα παρακολούθησης του σεμιναρίου

Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Δήλωση Συμμετοχής

Μπορείτε να κατεβάσετε την Δήλωση  για την συμμετοχή σας στο σεμινάριο ΕΔΩ και να την αποστείλετε στο  plus@dimitra.gr

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

Αθήνα: Τηλ. 2108838540, email: plus@dimitra.gr, Υπεύθυνη κα Κορδελά Ελευθερία.

Event Details
 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

  15 Μαρτίου 2022

 • Location
 • Category