580 Ώρες / Επιδότηση 2.520€

Αποτελέσματα Voucher ανέργων 30-49 ετών

«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 30-49 ΕΤΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΛΑΔΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ME ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 2.520€»

Στόχος της δράσης είναι η ενδυνάμωση και η αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

α) Αντικείμενο της Δράσης

Αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης. Αφορά συνολικά 20.000 άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας από 30 μέχρι 49 ετών στους τομείς τεχνικών επαγγελμάτων:

* Μεταποίησης / Βιομηχανίας, Κατασκευών

* Υγείας – Πρόνοιας

* Τουρισμού και Επισιτισμού

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει:

* Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες),

* Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας διακοσίων (200) ωρών σε ειδικότητα των ως άνω κλάδων αιχμής,

* Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης, και

* Πρακτική άσκηση -on the job training- συνολικής διάρκειας τριακοσίων ογδόντα (380) ωρών.

β) Θεματολογία

Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Κλάδος Επιχειρήσεων μεταποίησης / Βιομηχανίας, Κατασκευών

*  Τεχνικός – συντηρητής αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου

*  Εργασίες Μόνωσης

*  Οικοδομικές Εργασίες – Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου

(Επιλέξιμοι ΚΑΔ: 41, 42, 43, 26, 27)

2. Κλάδος Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας

*  Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου – ψυχολογική στήριξη – δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)

*  Επαγγελματίας Καθαριστής

*  Λινοθηκάριος

*  Οροφοκόμος

(Επιλέξιμοι ΚΑΔ: 86, 87, 88)

3. Τουρισμός / επισιτισμός

*   Σερβιτόρος

*   Υπάλληλος Υποδοχής / Εξυπηρέτησης πελατών ξενοδοχείου

*   Υπάλληλος τουριστικού γραφείου

*   Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο χώρο της εργασίας

(Επιλέξιμοι ΚΑΔ: 56.1, 56.30, 55.1)

γ) Κριτήρια Μοριοδότησης

Η επιλογή τους και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας

2. Εισόδημα ατομικό/οικογενειακό (φορολογικό έτος 2019).

3. Επαγγελματική Εμπειρία σε πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας.

δ) Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να προσκομίσετε στον πάροχο που θα επιλέξετε να υλοποιήσετε το πρόγραμμά σας, από το τελικό μητρώο παρόχων εφόσον επιλεγείτε, είναι τα εξής:

*  Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας / Διαβατηρίου (ταυτοποίηση)

*  Βεβαίωση ανεργίας,

*  Αντίγραφο απολυτηρίου Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών, καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, 

*  Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι:

               i.     Δεν είμαι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια και βρίσκομαι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης

             ii.     Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής.

Για έλεγχο του αποτελέσματος της αίτησής σας επικοινωνήστε μαζί μας!

email: voucher@dimitra.gr

Αθήνα:               Τηλ. 2108838540

Θεσσαλονίκη:   Τηλ. 2310547180

Λάρισα:              Τηλ. 2410554026

Βόλος:                Τηλ. 2421038333

Τρίκαλα:             Τηλ. 2431031450

 

ε) Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Μετά τη συμπλήρωση της φόρμας, ένας σύμβουλός εκπαίδευσης θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας παρέχει περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και για τις διαδικασίες που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησή σας. 

  Ενημέρωση Προσωπικών Δεδομένων:
  Αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς μέσω της παραπάνω φόρμας επικοινωνίας. Σκοπός της διατήρησης των δεδομένων αυτών είναι να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για έξι (6) μήνες. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία μετά από σχετικό σας αίτημα στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό "ΔΗΜΗΤΡΑ". Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό "ΔΗΜΗΤΡΑ" θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Οργανισμού.

  Αποδέχομαι να διατηρηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα για τον παραπάνω σκοπό.  Θέλω να ενημερώνομαι για μελλοντικά επιδοτούμενα προγράμματα.

  Ενημέρωση Προσωπικών Δεδομένων:
  Αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των ανωτέρω δεδομένων. Σκοπός της διατήρησης των δεδομένων αυτών είναι να σας ενημερώνουμε για την υλοποίηση νέων επιδοτούμενων προγραμμάτων. Τα δεδομένα σας θα τυγχάνουν επεξεργασίας προς εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού, εκτός εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους ή άρετε τη συγκατάθεση σας με γραπτό σας αίτημα προς τον Οργανισμό. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία μετά από σχετικό σας αίτημα στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό "ΔΗΜΗΤΡΑ". Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό "ΔΗΜΗΤΡΑ" θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Οργανισμού.