Γενικά Αναμένεται άμεσα η δημοσίευση της πρόσκλησης του νέου προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας. Το πρόγραμμα αφορά 25.000 άνεργους που θα τοποθετηθούν σε Δήμους, Περιφέρειες και Φορείς του δημόσιου τομέα. Η διάρκεια απασχόλησης των ωφελούμενων είναι οκτώ (8) μήνες και οι καθαρές...
  • 24 Αυγούστου 2021
In2C: Τέταρτο Ενημερωτικό Δελτίο   Διαβάστε και κατεβάστε το τέταρτο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου εδώ In2C Ενημερωτικό Δελτίο 4
  • 23 Αυγούστου 2021
Διαβάστε στο παρακάτω δελτίο ενημερώσεις για το Erasmus+ έργο ‘EnterSchoolMind.’ στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ. Στόχος του έργου είναι να  εξοπλίσει τους μαθητές με δεξιότητες που σχετίζονται με την επιχειρηματική νοοτροπία.  
  • 2 Αυγούστου 2021
    Περιγραφή Το έργο iCREATE στοχεύει να αναπτύξει ένα Προσαρμοσμένο Πλαίσιο Κατάρτισης που παρέχει προσαρμοσμένη εκπαίδευση σε νέους που που φιλοδοξούν να γίνουν επιχειρηματίες και που θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς ....
  • 21 Ιουλίου 2021
  • 12 Ιουλίου 2021