Το πρώτο Πνευματικό Προϊόν του Erasmus+ έργου dTour: Introducing digitalisation for boosting SMEs in Tourism and Hospitality, στο οποίο συμμετέχει ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία. Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να διαβάσετε μια αναλυτική περίληψη των βασικών συμπερασμάτων...
  • 30 Ιουνίου 2021
«Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» στο πλαίσιο της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών – μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» (κωδ. ΟΠΣ 5051556) Η  Δράση Σκοπός της δράσης είναι η βελτίωση των τεχνικών δεξιοτήτων και η προσαρμογή στις νέες τεχνολογικές...
  • 30 Ιουνίου 2021
Το καινοτόμο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SEESI ολοκλήρωσε το μεγαλύτερο τμήμα των εργασιών του τους τελευταίους μήνες. Στο άρθρο αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για το έργο και για το τελευταίο τμήμα του που αφορά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της νέας πλατφόρμας...
  • 25 Ιουνίου 2021
Διαβάστε και κατεβάστε το πρώτο ενημερωτικό δελτίο εδώ LEARN_Newsletter_Issue 1-ΕΛ   Σχετικά με το έργο: LEARN – Προς μια ολιστική μεταμόρφωση των οργανισμών σε εκπαιδευτικούς χώρους εργασίας    
  • 16 Ιουνίου 2021
Το δεύτερο Ενημερωτικό Δελτίο για το Erasmus+ έργο dTour το οποίο συντονίζει ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ έχει εκδοθεί. Στο έργο συμμετέχουν 8 διαφορετικοί εταίροι από 5 Ευρωπαϊκές χώρες. Στο δελτίο μπορείτε να ενημερωθείτε για το την εξέλιξη του έργου ως...
  • 15 Ιουνίου 2021