Η εκπαιδευτική δραστηριότητα (learning activity) του Erasmus+ προγράμματος  dTour πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ στη Λάρισα με τη συμμετοχή των εκπαιδευτών. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, οι κύριοι εκπαιδευτές έμαθαν πώς να χρησιμοποιούν το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε,...
  • 9 Μαΐου 2022
Read More
Χωρίς κατηγορία
The third newsletter on the progress, the project results, the second interpersonal meeting in Cyprus and the next steps of the Skills Swap project is out and you may download and check it below. Skills Swap is an Erasmus+ project...
  • 12 Απριλίου 2022
Read More
Το τρίτο ενημερωτικό δελτίο για το Erasmus+ έργο ‘Skills Swap: Ανταλλαγή δεξιοτήτων μέσω μάθησης βασισμένης στην εργασία στον τομέα της φιλοξενίας στην Ευρώπη’, έχει εκδοθεί και στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να ενημερωθείτε για την πρόοδο του έργου, τα αποτελέσματα έως...
  • 12 Απριλίου 2022
Read More
Το Erasmus+ έργο Skills Swap – Ανταλλαγή δεξιοτήτων μέσω μάθησης βασισμένης στην εργασία στον τομέα της φιλοξενίας στην Ευρώπη, στο οποίο συμμετέχει ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ πραγματοποίησε τη δεύτερη υβριδική συνάντηση των εταίρων στη Λευκωσία της Κύπρου. Ο οργανισμός EditC...
  • 22 Φεβρουαρίου 2022
Read More
Το τρίτο Ενημερωτικό Δελτίο για το Erasmus+ έργο dTour: Η Χρήση Νέων Ψηφιακών Τεχνολογιών για την Ενίσχυση των ΜΜΕ του Τουρισμού και της Φιλοξενίας το οποίο συντονίζει ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ έχει εκδοθεί. Στο έργο συμμετέχουν 8 διαφορετικοί εταίροι από...
  • 30 Νοεμβρίου 2021
Read More
Για τις ανάγκες του έργου Erasmus+ dTour: Η χρήση νέων ψηφιακών τεχνολογιών για την ενίσχυση των ΜΜΕ του Τουρισμού και της Φιλοξενίας, το οποίο συντονίζει ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ, το εταιρικό σχήμα συμμετείχε σε μια μελέτη κατά την οποία συντάχθηκε...
  • 15 Νοεμβρίου 2021
Read More
Το δεύτερο ενημερωτικό δελτίο για το Erasmus+ έργο ‘Skills Swap: Ανταλλαγή δεξιοτήτων μέσω μάθησης βασισμένης στην εργασία στον τομέα της φιλοξενίας στην Ευρώπη’, έχει εκδοθεί και στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να ενημερωθείτε για την πρόοδο του έργου, τα πρώτα αποτελέσματα,...
  • 8 Νοεμβρίου 2021
Read More