Το Erasmus+ έργο ‘Skills Swap’, με σκοπό την ανταλλαγή δεξιοτήτων ανάμεσα στους υπαλλήλους στον τομέα του Τουρισμού και της Φιλοξενίας στην Ευρώπη με τη μέθοδο της μάθησης μέσω της εργασίας,  στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’,...
  • 21 Σεπτεμβρίου 2021
Read More
Το πρώτο Πνευματικό Προϊόν του Erasmus+ έργου dTour: Introducing digitalisation for boosting SMEs in Tourism and Hospitality, στο οποίο συμμετέχει ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία. Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να διαβάσετε μια αναλυτική περίληψη των βασικών συμπερασμάτων...
  • 30 Ιουνίου 2021
Read More
Το καινοτόμο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SEESI ολοκλήρωσε το μεγαλύτερο τμήμα των εργασιών του τους τελευταίους μήνες. Στο άρθρο αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για το έργο και για το τελευταίο τμήμα του που αφορά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της νέας πλατφόρμας...
  • 25 Ιουνίου 2021
Read More
Το δεύτερο Ενημερωτικό Δελτίο για το Erasmus+ έργο dTour το οποίο συντονίζει ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ έχει εκδοθεί. Στο έργο συμμετέχουν 8 διαφορετικοί εταίροι από 5 Ευρωπαϊκές χώρες. Στο δελτίο μπορείτε να ενημερωθείτε για το την εξέλιξη του έργου ως...
  • 15 Ιουνίου 2021
Read More
Διαβάστε στο παρακάτω δελτίο τις πρώτες ενημερώσεις για το Erasmus+ έργο ‘Skills Swap’ στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ και αφορά στην ανταλλαγή εργαζομένων για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στον τομέα της φιλοξενίας και του τουρισμού...
  • 5 Μαΐου 2021
Read More
Το πρώτο Ενημερωτικό Δελτίο για το Erasmus+ έργο dTour το οποίο συντονίζει ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ έχει εκδοθεί. Στο έργο συμμετέχουν 8 διαφορετικοί εταίροι από 5 Ευρωπαϊκές χώρες. Στο δελτίο μπορείτε να ενημερωθείτε για το εταιρικό σχήμα, τους στόχους και...
  • 20 Μαρτίου 2021
Read More
Δελτίο Τύπου – Skills Swap 11 Ιανουαρίου 2021 ‘Skills Swap’ Erasmus+  Υποστήριξη του τομέα της φιλοξενίας και του τουρισμού μέσω Ευρωπαϊκής συνεργασίας Με ενθουσιασμό ανακοινώνουμε το νέο έργο Erasmus+ που συμμετέχουμε ‘Skills Swap’ που αφορά στον κλάδο της φιλοξενίας στην...
  • 11 Ιανουαρίου 2021
Read More