Εργαλεία αξιολόγησης της αποκτηθείσας μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων βασισμένα στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων – Toolkit for RPL Διάρκεια: 01-11-2018 – 31-10-2020 (24 μήνες) Εταίροι: Corum Halk Egitim Merkezi, Τουρκία ProSena – Empresa Promotora de Serviços de Ensino, Πορτογαλία ZGURA-M EOOD,...
  • 5 Νοεμβρίου 2020
Read More
Γεφυρώνοντας το χάσμα: νέες μεθόδοι καθοδήγησης για νέους επιχειρηματίες στο δημιουργικό τομέα στην Ευρώπη – BtG Διάρκεια: 01-09-2018 – 31-08-2021 (36 μήνες) Εταίροι: Rinova Ltd , Αγγλία Foundation ARTERIA , Πολωνία MATERAHUB, Ιταλία RDA – REGIONALNA ROZVOJOVA AGENTURA SENEC-PEZINOK, Σλοβακία...
  • 5 Νοεμβρίου 2020
Read More
Καινοτόμος Κατάρτιση Εκπαιδευτικών για θέματα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας – EnSoEd Διάρκεια: 01-09-2018 – 31-05-2021 (33 μήνες) Εταίροι: Effebi Association Banking , Ιταλία I.T.T. “C.COLOMBO” – ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO “CRISTOFORO COLOMBO”, Ιταλία CNGL – Gheorghe Lazar National College, Ρουμανία...
  • 5 Νοεμβρίου 2020
Read More
Ανάπτυξη νεανικής επιχειρηματικότητας μέσω ευέλικτων διαδρομών μάθησης – YEAP! Διάρκεια: 01-06-2018 – 31-05-2020 (24 μήνες) Εταίροι: Folkuniversitetet , Σουηδία Rinova Ltd , Αγγλία M.M.C Management Center Limited, Κύπρος Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών, Ελλάδα Ιστοσελίδα έργου: tbc Αναθέτουσα Αρχή: Διαχειριστική...
  • 5 Νοεμβρίου 2020
Read More
InCommon Toolbox. Πολιτιστικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την άσκηση της «Iδιότητας του Ενεργού Πολίτη» των μεταναστριών – InCommon Διάρκεια: 01-01-2018 – 31-12-2019 (24 μήνες) Εταίροι: DOCUMENTA- Instituto Europeo de Estudios para la Formación y el Desarrollo, Ισπανία Δήμος Λαρισαίων, Ελλάδα...
  • 5 Νοεμβρίου 2020
Read More
EmindS – Ανάπτυξη της Επιχειρηματικής σκέψης στην Ανώτερη Εκπαίδευση – Διάρκεια: 01-09-2017 – 31-08-2020 (36 μήνες) Εταίροι: M.M.C Management Center Limited, Κύπρος FH JOANNEUM GESELLSCHAFT M.B.H., Αυστρία FREDERICK, Κύπρος UNIVERSITY OF NOVA GORICA, Σλοβενία METROPOLIA , Φινλανδία INDUSTRY DISRUPTORS GAME...
  • 5 Νοεμβρίου 2020
Read More
SCOPE – Δεξιότητες για την εταιρική επιχειρηματικότητα – Διάρκεια: 01-10-2017 – 30-09-2019 (24 μήνες) Εταίροι: FH JOANNEUM GESELLSCHAFT M.B.H., Αυστρία FH CAMPUS 02 , Αυστρία INCOMA, Ισπανία EUSA, Ισπανία Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας , Ελλάδα ECQ Ltd , Βουλγαρία BURGAS FREE UNIVERSITY...
  • 5 Νοεμβρίου 2020
Read More
ARIVE – Αποδεκτοί, επανατοποθετημένο, ενσωματωμένοι, αξιολογημένοι και απασχολούμενοι – Διάρκεια: 01-09-2017 – 31-08-2020 (36 μήνες) Εταίροι: Folkuniversitetet , Σουηδία Rinova Ltd , Αγγλία ERIFO, Ιταλία ASHLEY HOUSING, Ηνωμένο Βασίλειο Ιστοσελίδα έργου: Αναθέτουσα Αρχή: Διαχειριστική Αρχή Σουηδία Πρόγραμμα:    ERASMUS+ Περιγραφή...
  • 5 Νοεμβρίου 2020
Read More
Πρότυπα ποιότητας για την τεκμηριωμένη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: δείκτες 5 και 6 του EQAVET – QSE-VET Διάρκεια: 01-12-2017 – 30-11-2020 (36 μήνες) Εταίροι: Rinova Ltd , Αγγλία Effebi Association Banking , Ιταλία FACO , Δανία Folkuniversitetet Kursverksamheten Lunds Universitetet,...
  • 5 Νοεμβρίου 2020
Read More
Αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων της WBL βάσει του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας (EQAVET) – L.O.W.E. Διάρκεια: 01-10-2017 – 30-09-2019 (24 μήνες) Εταίροι: Folkuniversitetet Kursverksamheten Lunds Universitetet, Σουηδία Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo , Ιταλία Ekami – Kotkan-Haminan...
  • 5 Νοεμβρίου 2020
Read More