Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Γραφείο Προώθησης στην Απασχόληση

apasxolisiΟι συνθήκες ανταγωνισμού που επικρατούν μεταβάλλουν καθημερινά την αγορά εργασίας, και ιδιαίτερα την προσφορά και ζήτηση των διαφόρων επαγγελμάτων. Το υψηλό ποσοστό ανεργίας που βασανίζει την Ελλάδα σήμερα, καθιστά επιτακτική την ανάγκη εξεύρεσης τρόπων αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος. Για να κερδίσετε τις καλύτερες εντυπώσεις και να αποκτήσετε μια θέση εργασίας, δεν αρκεί να έχετε μόνον προσόντα αλλά και να ξέρετε που θα τα παρουσιάσετε, τι είναι αυτό που αναζητούν οι εργοδότες και που μπορείτε να απευθυνθείτε για να αναζητήσετε εργασία.

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» στα πλαίσια της υλοποίησης ολοκληρωμένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, δημιούργησε το Γραφείο Προώθησης Απασχόλησης παρέχοντας στους εκπαιδευόμενους υπηρεσίες δια βίου συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού με σκοπό:

  • Να βοηθήσει τα άτομα να κατανοήσουν καλύτερα τον εργασιακό κόσμο, κάνοντας χρήση των συστημάτων σχεδιασμού σταδιοδρομίας και επαγγελματικής πληροφόρησης.
  • Να διδάξει τεχνικές αναζήτησης εργασίας, δεξιοτήτων για τη συνέντευξη και να βοηθήσουν στη σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος.
  • Να συνδέσει τους καταρτιζόμενους με την αγορά εργασίας, φέρνοντας σε επαφή τους εκπαιδευόμενους με τους εργοδότες του δικτύου των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων του φορέα με σκοπό την κάλυψη θέσεων εργασίας.

 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

 

Εκπαίδευση & Κατάρτιση

katartisiΗ δια βίου εκπαίδευση είναι η κάθε μαθησιακή διαδικασία, στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, που αποσκοπεί στην απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη του ατόμου, στην κοινωνική συνοχή και στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη.

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία, τις πλέον σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και τις τεχνολογικές καινοτομίες, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα δια βίου μάθησης, τα οποία απευθύνονται σε όλον τον ενεργό πληθυσμό της χώρας, εφαρμόζοντας σε αυτά πολιτικές κατά των διακρίσεων για την στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Για το σκοπό αυτό έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών με πολλούς σημαντικούς φορείς των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας πάνω σε θέματα κατάρτισης, την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, αλλά και την προώθηση των ίσων ευκαιριών στην απασχόληση, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο μια ευρωπαϊκή προοπτική σε όσους το επιθυμούν.

Μέχρι σήμερα ο οργανισμός μας έχει καταρτίσει περισσότερα από 33.000 άτομα σε όλη την Ελλάδα πραγματοποιώντας περισσότερες από 5.000.000 ανθρωποώρες κατάρτισης.

graph01graph02graph03

 

Προγράμματα για επιχειρήσεις

Χρειάζεστε προσωπικό μέσω του Voucher 29-64;

Βρείτε το προσωπικό που ταιριάζει στην επιχείρησή σας, υποδεχόμενοι άτομα για πρακτική άσκηση ή πρόσληψη για την κάλυψη των επιχειρησιακών σας αναγκών συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

 

Το επιχειρησιακό περιβάλλον συνεχώς μεταβάλλεται, εξελίσσεται και επαναπροσδιορίζεται προκειμένου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες και τις προκλήσεις που προκύπτουν λόγω των ταχύτατων οικονομικών αλλαγών και τεχνολογικών εξελίξεων. Οι εργαζόμενοι και τα στελέχη των επιχειρήσεων καλούνται να συμβαδίζουν με αυτές τις αλλαγές και να αποκτούν συνεχώς νέες ικανότητες (γνώσεις, δεξιότητες) που απαιτούνται, τόσο για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων, όσο και για την εξέλιξη τους σε προσωπικό επίπεδο.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα και αποτελεσματικά οι προκλήσεις της νέας εποχής, καθίσταται απαραίτητη η προσαρμογή των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, μέσω της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης. Επιπλέον ο επανασχεδιασμός της λειτουργιάς των επιχειρήσεων, υιοθετώντας νέα μοντέλα επιχειρηματικότητας με καινοτόμα χαρακτηριστικά θα τους βοηθήσουν στην επιβίωση και την ανάπτυξη τους.

Τα προγράμματα κατάρτισης, απευθύνονται σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας, που επιθυμούν να επενδύσουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους (επιχειρηματίες και εργαζόμενους), κατανοώντας ότι η αναβάθμιση των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού τους, θα τις καταστήσει επιτυχημένες και ανταγωνιστικές.

Οι στόχοι των προγραμμάτων αυτών αποτιμούνται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο σε μονάδες κέρδους για την επιχείρηση, αποτελώντας μία ουσιαστική, αναντίρρητη και επιτακτική διαδικασία. Ειδικότερα οι στόχοι συνίστανται στην:

  • Ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα και αποτελεσματικά τις εξελίξεις σε οικονομικό και τεχνολογικό επίπεδο,
  • Αλλαγή της επιχειρηματικής κουλτούρας δηλαδή των πολιτικών, πρακτικών και διαδικασιών της επιχείρησης με στόχο την προσαρμογή της στις μεταβολές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Για να συμμετάσχετε σε προγράμματα κατάρτισης επιχειρήσεων / επιχειρηματιών παρακαλούμε επιλέξτε παρακάτω το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει.

 

General Data Protection Regulation

Διάρκεια: 8 ώρες / Κόστος: 100,00€

Περισσότερα

DATA PROTECTION OFFICER EXPERT

Διάρκεια: 40 ώρες / Κόστος:650,00€

Περισσότερα

Ασφάλεια ξενοδοχείoυ

Διάρκεια 28 ώρες / Κόστος 200€

Περισσότερα

Εισαγωγή στο Photoshop

Διάρκεια:32 ώρες Κόστος: 200,00€

Περισσότερα

Τεχνικοί Ασφαλείας

Διάρκεια 10 ώρες, Κόστος 70,00€ / Διάρκεια 35 ώρες Κόστος 130,00€

Περισσότερα

Υγιεινή & Ασφάλεια τροφίμων

Διάρκεια:10 ώρες / Κόστος 70,00€

Περισσότερα

BARTENDER

Διάρκεια: 20 ώρες / Κόστος 180,00€

Περισσότερα

BARISTA

Διάρκεια: 20 ώρες / Κόστος: 150,00€

Περισσότερα

Μαγειρική Τέχνη

Διάρκειας:50 ώρες / Κόστος:500,00€

Περισσότερα

Σερβιτόρος - Η τέχνη του σερβιρίσματος

Διάρκεια: 60 ώρες / Κόστος: 390,00€

Περισσότερα

Υπάλληλος υποδοχής - Ρεσεψιονιστ

Διάρκεια: 40 ώρες / Κόστος 280,00€

Περισσότερα

Μακιγιάζ με αερογράφο

Διάρκεια 18 ώρες / Κόστος Συμμετοχής 300,00€

Περισσότερα

Nail Specialist

Διάρκεια:75 ώρες / Κόστος 600€

Περισσότερα

Μπίρα αυτός ο άγνωστος.- Σεμινάριο Ζυθογνωσίας

Διάρκεια: 2 ώρες / Κόστος: 25,00€

Περισσότερα

Πρώτες Βοήθειες στην εργασία

Διάρκεια: 6 ώρες / Κόστος: 60€

Περισσότερα

Γλυπτική Φρούτων

Διάρκεια: 3 ώρες / Κόστος: 20,00€

Περισσότερα

Voucher 29-64

Διάρκεια: 620 ώρες
Εκπαιδευτικό επίδομα: 2.600,00€

Περισσότερα

VOUCHER 18-24 /ΕΣΕΕ

Διάρκεια: 380 ώρες /
Εκπαιδευτικό επίδομα: 1.471,00€

Περισσότερα

ΛΑΕΚ 1-30

Διάρκεια:32 ώρες
Εκπαιδευτικό επίδομα 160,00€

Περισσότερα

 

Προγράμματα για ανέργους

Η επαγγελματική αποκατάσταση αποτελεί για κάθε άνθρωπο μια σταθερά η οποία θα του εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις προκειμένου να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις απαιτήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος στο οποίο ζει. Όταν αυτή η σταθερά εκλείπει ο άνθρωπος οδηγείται στην ανεργία δηλαδή στην κατάσταση όπου το άτομο ενώ έχει ικανότητες και πρόθεση να απασχοληθεί δεν δύναται να βρει εργασία.

Έχοντας ως οδηγό την 30χρονη εμπειρία και παρουσία της στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης και κατανοώντας την όλο και αυξανόμενη ανάγκη των ανέργων για εξειδίκευση προκειμένου να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, είτε ώς εργαζόμενοι είτε ως αυτοαπασχολούμενοι η «ΔΗΜΗΤΡΑ» Εκπαιδευτική Συμβουλευτική ΑΕ υλοποιεί δράσεις που στοχεύουν:

  • Στην αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των ανέργων μέσω της συνεχούς αναβάθμισης των γνώσεων και της προσαρμογής των δεξιοτήτων τους στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
  • Στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής στους ανέργους με στόχο την δημιουργία του κατάλληλου επαγγελματικού τους προφίλ αλλά και την βελτίωση των δεξιοτήτων τους για την εξεύρεση κατάλληλης εργασίας.
  • Στην διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση ως αυτοαπασχολούμενοι με την δημιουργία της δικής τους επιχείρησης, αλλά και τη διασύνδεση αυτής με την αγορά εργασίας μέσω συνεργασιών με επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας.

Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου για τα τρέχοντα προγράμματα!

 

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Blended learning: 175 ώρες, 350€
Εξ αποστάσεως:150 ώρες,220€ Μικροδιδασκαλίες: 35 ώρες,130€

Περισσότερα

Πρόγραμμα ανέργων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17 δήμους υψηλής ανεργίας

Διάρκεια 120 ώρες

Περισσότερα

Πρόγραμμα ανέργων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 34 Δήμους υψηλής ανεργίας

Διάρκεια 120 ώρες

Περισσότερα

Προσωπικό Security

Διάρκεια: 105 ώρες / Κόστος 350,00€

Περισσότερα

Προστασία Επισήμων Προσώπων (V.I.P)

Διάρκεια 35 ώρες / Κόστος 250 €

Περισσότερα

Ασφάλεια ξενοδοχείoυ

Διάρκεια 28 ώρες / Κόστος 200€

Περισσότερα

Εισαγωγή στο Photoshop

Διάρκεια:32 ώρες Κόστος: 200,00€

Περισσότερα

BARTENDER

Διάρκεια: 20 ώρες / Κόστος 180,00€

Περισσότερα

BARISTA

Διάρκεια: 20 ώρες / Κόστος: 150,00€

Περισσότερα

Μαγειρική Τέχνη

Διάρκειας:50 ώρες / Κόστος:500,00€

Περισσότερα

Σερβιτόρος - Η τέχνη του σερβιρίσματος

Διάρκεια: 60 ώρες / Κόστος: 390,00€

Περισσότερα

Υπάλληλος υποδοχής - Ρεσεψιονιστ

Διάρκεια: 40 ώρες / Κόστος 280,00€

Περισσότερα

Μακιγιάζ με αερογράφο

Διάρκεια 18 ώρες / Κόστος Συμμετοχής 300,00€

Περισσότερα

Οροφοκόμος

Διάρκεια: 40 ώρες / Κόστος 280,00€

Περισσότερα

Τεχνική ΟNE STROKE

Διάρκεια 12 ώρες/ Κόστος:120,00€

Περισσότερα

Nail Specialist

Διάρκεια:75 ώρες / Κόστος 600€

Περισσότερα

Μπίρα αυτός ο άγνωστος.- Σεμινάριο Ζυθογνωσίας

Διάρκεια: 2 ώρες / Κόστος: 25,00€

Περισσότερα

Πρώτες Βοήθειες στην εργασία

Διάρκεια: 6 ώρες / Κόστος: 60€

Περισσότερα

Γλυπτική Φρούτων

Διάρκεια: 3 ώρες / Κόστος: 20,00€

Περισσότερα

Voucher 29-64

Διάρκεια: 620 ώρες
Εκπαιδευτικό επίδομα: 2.600,00€

Περισσότερα

VOUCHER 18-24 /ΕΣΕΕ

Διάρκεια: 380 ώρες /
Εκπαιδευτικό επίδομα: 1.471,00€

Περισσότερα

Πρόγραμμα ανέργων Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Διάρκεια: 120 ώρες

Περισσότερα

 

Ενημερώσου συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα