Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 • Γραφείο Προώθησης στην Απασχόληση

  apasxolisiΟι συνθήκες ανταγωνισμού που επικρατούν μεταβάλλουν καθημερινά την αγορά εργασίας, και ιδιαίτερα την προσφορά και ζήτηση των διαφόρων επαγγελμάτων. Το υψηλό ποσοστό ανεργίας που βασανίζει την Ελλάδα σήμερα, καθιστά επιτακτική την ανάγκη εξεύρεσης τρόπων αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος. Για να κερδίσετε τις καλύτερες εντυπώσεις και να αποκτήσετε μια θέση εργασίας, δεν αρκεί να έχετε μόνον προσόντα αλλά και να ξέρετε που θα τα παρουσιάσετε, τι είναι αυτό που αναζητούν οι εργοδότες και που μπορείτε να απευθυνθείτε για να αναζητήσετε εργασία.

  Ο εκπαιδευτικός οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» στα πλαίσια της υλοποίησης ολοκληρωμένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, δημιούργησε το Γραφείο Προώθησης Απασχόλησης παρέχοντας στους εκπαιδευόμενους υπηρεσίες δια βίου συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού με σκοπό:

  • Να βοηθήσει τα άτομα να κατανοήσουν καλύτερα τον εργασιακό κόσμο, κάνοντας χρήση των συστημάτων σχεδιασμού σταδιοδρομίας και επαγγελματικής πληροφόρησης.
  • Να διδάξει τεχνικές αναζήτησης εργασίας, δεξιοτήτων για τη συνέντευξη και να βοηθήσουν στη σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος.
  • Να συνδέσει τους καταρτιζόμενους με την αγορά εργασίας, φέρνοντας σε επαφή τους εκπαιδευόμενους με τους εργοδότες του δικτύου των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων του φορέα με σκοπό την κάλυψη θέσεων εργασίας.

   

  ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

   

 • Νεοφυής Επιχειρηματικότητα (Startup)

  epixeirimatikotitaH «ΔΗΜΗΤΡΑ» Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Α.Ε. αξιοποιώντας την μακρόχρονη εμπειρία της στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, φορείς δημοσίου, αυτοαπασχολούμενους και άνεργους, αναλαμβάνει την υποστήριξη νέων επιχειρηματικών ιδεών και προσφέρει εξειδικευμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες σε νεοσύστατες, νεοϊδρυθείσες και υφιστάμενες επιχειρήσεις.

  Η εμπειρία του φορέα μας στην ίδρυση και λειτουργία νεοφυών επιχειρήσεων ξεκινά από το 1998 με το τριετές πρόγραμμα "ΕΥΓΕ (Ενέργειες Υποστήριξης Γυναικείων Επιχειρήσεων) ΝΕΤ" ένα πιλοτικό πρόγραμμα προώθησης της ευρωπαϊκής επιχειρηματικής αντίληψης μέσα από ένα δίκτυο δομών παροχής υποστήριξης για την δημιουργία νέων μικρών επιχειρήσεων γυναικών και νέων επιχειρηματιών.
  Στη συνέχεια, από το 2003 έως το 2006 ιδρύθηκαν σε Λάρισα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας, με την λογική του one stop shop με στόχο την ολοκληρωμένη υποστήριξη των νέων «εν δυνάμει» επιχειρηματιών ώστε οι πιθανότητες γέννησης, ανάπτυξης και επιτυχούς εξέλιξης νέων επιχειρήσεων να αυξηθούν σημαντικά.

  Σήμερα, ο φορέας μας μέσω των Θυρίδων Επιχειρηματικότητας, στηρίζει την νεοφυή επιχειρηματικότητα (τις επιχειρηματικές ιδέες των νέων) παρέχοντας:

  • Εξατομικευμένη υποστήριξη για τη δημιουργία της νέας επιχειρηματικής ιδέας και εκπόνηση πλάνου σχεδιασμού και υλοποίησής της.
  • Ανάληψη όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ και την παρακολούθηση της υλοποίησής της.
  • Ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και συνεχή υποστήριξη σε όλα τα στάδια της επενδυτικής πρότασης (σχεδιασμό, υποβολή, υλοποίηση, πιστοποίηση-έλεγχο).
  • Δυνατότητα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες (εντός των χώρων του ΚΕΚ) σε καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις (για το πρόγραμμα της νεοφυούς επιχειρηματικότητας) με παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης, χρήση εξοπλισμού, εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων, συντονισμό και αξιολόγηση της υλοποίησης.


  Δείτε τα προγράμματα που τρέχουν αυτήν την περίοδο

  1. Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  2. Νεοφυής επιχειρηματικότητα
  3. Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
  4. Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών

Εκπαίδευση & Κατάρτιση

katartisiΗ δια βίου εκπαίδευση είναι η κάθε μαθησιακή διαδικασία, στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, που αποσκοπεί στην απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη του ατόμου, στην κοινωνική συνοχή και στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη.

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία, τις πλέον σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και τις τεχνολογικές καινοτομίες, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα δια βίου μάθησης, τα οποία απευθύνονται σε όλον τον ενεργό πληθυσμό της χώρας, εφαρμόζοντας σε αυτά πολιτικές κατά των διακρίσεων για την στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Για το σκοπό αυτό έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών με πολλούς σημαντικούς φορείς των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας πάνω σε θέματα κατάρτισης, την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, αλλά και την προώθηση των ίσων ευκαιριών στην απασχόληση, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο μια ευρωπαϊκή προοπτική σε όσους το επιθυμούν.

Μέχρι σήμερα ο οργανισμός μας έχει καταρτίσει περισσότερα από 33.000 άτομα σε όλη την Ελλάδα πραγματοποιώντας περισσότερες από 5.000.000 ανθρωποώρες κατάρτισης.

graph01graph02graph03

 

Πατήστε εδώ για να δείτε τα προγράμματα κατάρτισης

Προγράμματα για επιχειρήσεις

Χρειάζεστε προσωπικό μέσω του Voucher 29-64;

Βρείτε το προσωπικό που ταιριάζει στην επιχείρησή σας, υποδεχόμενοι άτομα για πρακτική άσκηση ή πρόσληψη για την κάλυψη των επιχειρησιακών σας αναγκών συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

 

Το επιχειρησιακό περιβάλλον συνεχώς μεταβάλλεται, εξελίσσεται και επαναπροσδιορίζεται προκειμένου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες και τις προκλήσεις που προκύπτουν λόγω των ταχύτατων οικονομικών αλλαγών και τεχνολογικών εξελίξεων. Οι εργαζόμενοι και τα στελέχη των επιχειρήσεων καλούνται να συμβαδίζουν με αυτές τις αλλαγές και να αποκτούν συνεχώς νέες ικανότητες (γνώσεις, δεξιότητες) που απαιτούνται, τόσο για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων, όσο και για την εξέλιξη τους σε προσωπικό επίπεδο.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα και αποτελεσματικά οι προκλήσεις της νέας εποχής, καθίσταται απαραίτητη η προσαρμογή των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, μέσω της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης. Επιπλέον ο επανασχεδιασμός της λειτουργιάς των επιχειρήσεων, υιοθετώντας νέα μοντέλα επιχειρηματικότητας με καινοτόμα χαρακτηριστικά θα τους βοηθήσουν στην επιβίωση και την ανάπτυξη τους.

Τα προγράμματα κατάρτισης, απευθύνονται σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας, που επιθυμούν να επενδύσουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους (επιχειρηματίες και εργαζόμενους), κατανοώντας ότι η αναβάθμιση των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού τους, θα τις καταστήσει επιτυχημένες και ανταγωνιστικές.

Οι στόχοι των προγραμμάτων αυτών αποτιμούνται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο σε μονάδες κέρδους για την επιχείρηση, αποτελώντας μία ουσιαστική, αναντίρρητη και επιτακτική διαδικασία. Ειδικότερα οι στόχοι συνίστανται στην:

 • Ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα και αποτελεσματικά τις εξελίξεις σε οικονομικό και τεχνολογικό επίπεδο,
 • Αλλαγή της επιχειρηματικής κουλτούρας δηλαδή των πολιτικών, πρακτικών και διαδικασιών της επιχείρησης με στόχο την προσαρμογή της στις μεταβολές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Για να συμμετάσχετε σε προγράμματα κατάρτισης επιχειρήσεων / επιχειρηματιών παρακαλούμε επιλέξτε παρακάτω το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει.

 

ΛΑΕΚ 1-30

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ προγράμματα για εργαζόμενους - Εκπαιδευτικό επίδομα 160,00€!!

Περισσότερα

VOUCHER 18-24

VOUCHER ΑΝΕΡΓΩΝ 18-24 ΕΝΑΡΞΗ Υποβολής Αιτήσεων Γ’ ΚΥΚΛΟΥ

Περισσότερα

Voucher 29-64

Προκηρύχθηκε ΝΕΟ πρόγραμμα voucher 29 - 64 ετών με εγγυημένη απασχόληση

Περισσότερα

 

Προγράμματα για ανέργους

Η επαγγελματική αποκατάσταση αποτελεί για κάθε άνθρωπο μια σταθερά η οποία θα του εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις προκειμένου να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις απαιτήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος στο οποίο ζει. Όταν αυτή η σταθερά εκλείπει ο άνθρωπος οδηγείται στην ανεργία δηλαδή στην κατάσταση όπου το άτομο ενώ έχει ικανότητες και πρόθεση να απασχοληθεί δεν δύναται να βρει εργασία.

Έχοντας ως οδηγό την 30χρονη εμπειρία και παρουσία της στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης και κατανοώντας την όλο και αυξανόμενη ανάγκη των ανέργων για εξειδίκευση προκειμένου να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, είτε ώς εργαζόμενοι είτε ως αυτοαπασχολούμενοι η «ΔΗΜΗΤΡΑ» Εκπαιδευτική Συμβουλευτική ΑΕ υλοποιεί δράσεις που στοχεύουν:

 • Στην αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των ανέργων μέσω της συνεχούς αναβάθμισης των γνώσεων και της προσαρμογής των δεξιοτήτων τους στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
 • Στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής στους ανέργους με στόχο την δημιουργία του κατάλληλου επαγγελματικού τους προφίλ αλλά και την βελτίωση των δεξιοτήτων τους για την εξεύρεση κατάλληλης εργασίας.
 • Στην διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση ως αυτοαπασχολούμενοι με την δημιουργία της δικής τους επιχείρησης, αλλά και τη διασύνδεση αυτής με την αγορά εργασίας μέσω συνεργασιών με επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας.

Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου για τα τρέχοντα προγράμματα!

 

Πρόγραμμα ανέργων Κοινωφελούς Χαρακτήρα

ΝΕΟ Πρόγραμμα ανέργων Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Περισσότερα

VOUCHER 18-24

VOUCHER ΑΝΕΡΓΩΝ 18-24 ΕΝΑΡΞΗ Υποβολής Αιτήσεων Γ’ ΚΥΚΛΟΥ

Περισσότερα

Voucher 29-64

Προκηρύχθηκε ΝΕΟ πρόγραμμα voucher 29 - 64 ετών με εγγυημένη απασχόληση

Περισσότερα

 

Ενημερώσου συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα

 

 

Προγράμματα για εργαζόμενους

Θεμελιώδης στόχος της εκπαίδευσης των εργαζομένων, είναι η επικαιροποίηση και η αναβάθμιση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων τους, που θα τους βοηθήσουν να ακολουθούν αποτελεσματικά τις εξελίξεις και θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς στην συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας. Παράλληλα, η εκπαίδευση των εργαζομένων, είναι ζωτικής σημασίας για την επιχείρηση μιας και μέσω αυτής, η επιχείρηση αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, εξελίσσεται, δείχνει τη δυναμική της και ικανοποιεί τους στρατηγικούς της στόχους.

Η «ΔΗΜΗΤΡΑ» Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Α.Ε, διοργανώνει επιμορφωτικά προγράμματα επιδιώκοντας τη βελτίωση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των εργαζομένων με στόχο οι εργαζόμενοι να:

 • Αναβαθμίσουν τα ατομικά τους χαρακτηριστικά (γνώσεις, δεξιότητες, συμπεριφορές) προς όφελος της επαγγελματικής τους εξέλιξης.
 • Διαχειριστούν τις συνεχείς μεταβολές στον εργασιακό τους χώρο, βελτιώνοντας την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα τους σ'αυτές που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς σε μία τεχνολογικά εξελισόμενη αγορά εργασίας.
 • Αποκτήσουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να εκτελούν με επιτυχή και παραγωγικό τρόπο την εργασία που τους ανατίθεται, τονώνοντας παράλληλα την απόδοση της επιχείρησης.

Ενημερώσου για τα τρέχοντα προγράμματα και εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου!

 

 

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β1 ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β1 ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε

Περισσότερα

ΛΑΕΚ 1-30

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ προγράμματα για εργαζόμενους - Εκπαιδευτικό επίδομα 160,00€!!

Περισσότερα