ΝΕΟ VOUCHER ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 36500 ΑΝΕΡΓΩΝ

Σύντομα αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας σε 37 Δήμους από τον ΟΑΕΔ για 36.500 ανέργους και η υποβολή των αιτήσεων.

Ωφελούμενοι
Το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την κοινωφελή εργασία θα προσφέρει εργασία 8μηνης διάρκειας σε άνεργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον την δευτεροβάθμια υποχρεωτική εκπαίδευση. 

Η δράση περιλαμβάνει:

α) Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας.

β)  Μια ατομική συνεδρία επαγγελματικής συμβουλευτικής προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι επιθυμίες των ωφελούμενων.

γ)  Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 150 ωρών, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης. 

Κριτήρια
Η επιλογή των υπαλλήλων πιθανόν να γίνει βάσει εννέα (συγκεκριμένων κριτηρίων που ίσχυαν και σε προηγούμενες προκηρύξεις. Ειδικότερα:

  1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ ωφελούμενου,
  2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων, 
  3. Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω,
  4. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό,
  5. Ηλικία,
  6. Αριθμός ανήλικων τέκνων,
  7. Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω,
  8. Ιδιότητα δικαιούχου του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ),
  9. Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «Προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020.

Για κάθε πληροφορία σχετικά με την κατάρτισή σου στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας (www.voucher.gov.gr ) μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας !

Αθήνα: Τηλ. 2108838540, email: athens@dimitra.gr
Θεσσαλονίκη: Τηλ. 2310547180, email: thes@dimitra.gr
Λάρισα: Τηλ. 2410554026, email: plus@dimitra.gr
Βόλος: Τηλ. 2421038333, email: volos@dimitra.gr
Τρίκαλα: Τηλ.  2431031450, email:  trikala@dimitra.gr