Αποτελεσματική καθοδήγηση (coaching) και ανάπτυξη ομάδας

Διάρκεια 24 ώρες

Στόχος

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την βέλτιστη οργάνωση και καθοδήγηση μιας ομάδας σε μια επιχείρηση

Απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε υπευθύνους διοικητικών τμημάτων, και προϊσταμένους τμημάτων που διαχειρίζονται ομάδες.

Θεματικές Ενότητες

 • Η σημασία της επικοινωνίας στον εργασιακό χώρο. Αρχές επικοινωνίας και εφαρμογή τους στον εργασιακό χώρο
 • Τα εμπόδια 
 • Ενεργητική - Παθητική ακρόαση
 • Επίλυση συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο
 • Δημιουργία κλίματος συνεργασίας και κατανόησης
 • Δημιουργία αποτελεσματικών ομάδων (Στάδια, χαρακτηριστικά, προβλήματα, Κατανομή ρόλων) 
 • Ανάθεση αρμοδιοτήτων
 • Παρακίνηση και αναγνώριση-Υποστήριξη και ενδυνάμωση

Οφέλη

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τις συμπεριφορές των ατόμων για αποτελεσματική Διοίκηση.
 • Αναδείξουν την ανάπτυξη πρακτικών που διαμορφώνουν την δυναμική της ομάδας μέσω της προσωπικής εξέλιξης του εργαζομένου στον εργασιακό του χώρο.
 • Διαχειριστούν αποτελεσματικά τις συγκρούσεις και να επιλύουν διαφορές
 • Αξιολογούν σωστά τις συμπεριφορές των άλλων, για την αποτελεσματική επικοινωνία και τη συνεχή βελτίωση των ατόμων, καθώς και στην αύξηση της παραγωγικότητας.

Δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης από το ΛΑΕΚ 0,24%. Επίσης, μπορεί να υλοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

Λάρισα: Τηλ. 2410 554026, οδός Παλαιολόγου 19 (πλατεία ΟΣΕ) Υπεύθυνη κα Κορδελά Ελευθερία.