Επικοινωνία και Εξυπηρέτηση Πελατών

Διάρκεια 16 ώρες

Έναρξη Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου

Απευθύνεται

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε διευθυντές και στελέχη πωλήσεων, διοικητικά στελέχη, επιχειρηματίες.

Στόχος

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των βασικών αρχών και της σημασίας της ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών, καθώς και η απόκτηση πρακτικών ικανοτήτων στην εξυπηρέτηση και διαχείριση πελατών, με στόχο την αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης, σε μια ευρεία σειρά επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Θεματικές Ενότητες

 • Τι είναι ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών
 • Πως εφαρμόζεται η πελατοκεντρική φιλοσοφία
 • Γιατί οι πελάτες απαιτούν ποιοτική εξυπηρέτηση
 • Επικοινωνία και αναπληροφόρηση
 • Τεχνικές καθοδήγησης και συζήτησης βασισμένες στη μέθοδο των ερωτο-απαντήσεων
 • Ενεργητική ακρόαση
 • Χαρακτηριστικά τηλεφωνικής επικοινωνίας
 • Απαγορευμένες λέξεις και φράσεις
 • Παράπονα πελατών και πως πρέπει να τα διαχειριστούμε
 • Πως «παράγουμε» ενθουσιασμένους πελάτες
 • Η αύξηση των πωλήσεων μέσα από την εξυπηρέτηση
 • Αρχές επαγγελματισμού
 • Αυξάνοντας την ποιότητα καθημερινά
 • Οι αρχές της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης
 • Οι κατηγορίες των πελατών
 • Εξυπηρέτηση εσωτερικών και εξωτερικών πελατών
 • Τα συστατικά που κάνουν τη διαφορά

Στους συμμετέχοντες του σεμιναρίου θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο Κε.Δι.Βι.Μ. 2 «ΔΗΜΗΤΡΑ» 

Οφέλη

Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι καταρτιζόμενοι θα έχουν ολοκληρωμένη εικόνα και γνώσεις όσον αφορά στα εξής:

 • Βασικές αρχές στην εξυπηρέτηση και διαχείριση πελατών
 • Διαχείριση πελατειακών απαιτήσεων και αναγκών
 • Μάρκετινγκ και τακτικές αποτελεσματικής πληροφόρησης πελατών
 • Ικανότητες διαχείρισης του «δύσκολου» πελάτη και της δυσαρέσκειας του
 • Ανάπτυξη τεχνικών για την βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών
 • Επιτυχημένη διαπροσωπική επικοινωνία
 • Διαχείριση συγκρούσεων
 • Παροχή υπηρεσιών Ολικής Ποιότητας

Δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης από το ΛΑΕΚ 0,24%. Επίσης, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Κόστος Συμμετοχής 

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 112€

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

Λάρισα: Τηλ. 2410 554026, οδός Παλαιολόγου 19 (πλατεία ΟΣΕ) Υπεύθυνη κα Κορδελά Ελευθερία.