Εταιρική Κουλτούρα και Ομαδική Συνεργασία

Διάρκεια 16 ώρες 

Απευθύνεται

Στο ανώτερο και ανώτατο Management της εταιρίας, σε διευθυντικά στελέχη, προϊσταμένους μεγάλων τμημάτων αλλά και μικρών ομάδων.

Στόχος

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να μυήσει τους συμμετέχοντες στη φιλοσοφία της εταιρικής κουλτούρας και να τους εμπνεύσει να υιοθετήσουν τις αρχές της εταιρικής νοοτροπίας, ώστε να κινητοποιηθεί η ενέργεια όλων για την επίτευξη των μεσομακροπρόθεσμων επιχειρηματικών στόχων. Επιπρόσθετα, σκοπός είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος των συμμετεχόντων μέσω της εκμάθησης τρόπων αποτελεσματικής συνεργασίας με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και την ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και της ποιότητας συνεργασίας στο μέγιστο βαθμό.

Θεματικές Ενότητες

 • Κατανόηση της "Δυναμικής της Ομάδας"
 • Διαχωρισμός των βασικών εννοιών όπως: αλληλεξάρτηση, στόχοι, διαδικασίες, ρόλοι, συνέργεια, επίτευξη ομαδικών στόχων
 • Ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας, εμπιστοσύνης και ανοιχτής επικοινωνίας
 • Εκμάθηση για στήριξη σε κανόνες που σχεδιάζουν οι ίδιοι σαν ομάδα, έτσι ώστε να είναι σε θέση να δημιουργούν το μέλλον τους
 • Επεξεργασία του νέο συστήματος αξιών, που θα βοηθήσει την ομάδα να αντιμετωπίσει τις νέες δομές και προκλήσεις του περιβάλλοντος
 • Δημιουργία των βάσεις για την ανάπτυξη της κουλτούρας της επιχείρησης γύρω από ένα κοινό όραμα και ένα κώδικα συμπεριφορών
 • Κατανόηση της διαφορετικότητας κάθε ατόμου (μέσα από το εργαλείο HBDI) και πώς μπορεί να βελτιωθεί η επικοινωνία
 • Βασικές αρχές επικοινωνίας
 • Προβλήματα και αντιστάσεις στην επικοινωνία
 • Οι δυσκολίες της αλλαγής
 • Κατανόηση των βασικών σημείων των αλλαγών
 • Τι είναι Διαχείριση Αλλαγών
 • Οι απαραίτητες δεξιότητες για την αλλαγή
 • Ορισμένες Βασικές Τακτικές Διαχείρισης Αλλαγών
 • Νοοτροπία Employeeship: Οι βασικές αρχές. Χτίζοντας την εταιρική κουλτούρα
 • Υπευθυνότητα – Αφοσίωση – Πρωτοβουλία – Παραγωγικότητα – Σχέσεις – Ποιότητα
 • Κίνητρα – Ικανότητα – Προσωπικότητα

Οφέλη

 • Οι συμμετέχοντες φυσικές ομάδες υψηλού επιπέδου μέσα από ασκήσεις, εργαλεία αξιολόγησης και Team building, μαθαίνουν πώς να γίνουν μια ώριμη ομάδα υψηλής απόδοσης. 
 • Δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης από το ΛΑΕΚ 0,24%
 • Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

Λάρισα: Τηλ. 2410 554026, οδός Παλαιολόγου 19 (πλατεία ΟΣΕ) Υπεύθυνη κα Κορδελά Ελευθερία.