ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μετά την προκήρυξη στο πλαίσιο της Πράξης: «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων» ξεκινά η κατάρτιση ωφελούμενων των προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ.

Η διάρκεια της κατάρτισης ανέρχεται σε 120 ώρες και περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 100 ωρών για τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 20 ωρών στην «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

 

Για κάθε πληροφορία σχετικά με την κατάρτισή σας στα πλαίσια του προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας (www.voucher.gov.gr ) μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας !

Αθήνα: Τηλ. 2108838540, email: athens@dimitra.gr
Θεσσαλονίκη: Τηλ. 2310547180, email: thes@dimitra.gr
Λάρισα: Τηλ. 2410554026, email: plus@dimitra.gr
Βόλος: Τηλ. 2421038333, email: volos@dimitra.gr
Τρίκαλα: Τηλ.  2431031450, email:  trikala@dimitra.gr