ΛΑΕΚ 1-30

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» συγκεντρώνει αιτήσεις για την υλοποίηση ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (με μέγεθος 1-30 εργαζόμενους) (ΛΑΕΚ 1 – 30) ΕΤΟΥΣ 2017.

 

Πληροφορίες για τα προγράμματα

 • Εχουν διάρκεια τριάντα δύο (32) ώρες,
 • Υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας και μέχρι την 22.00΄ ώρα,
 • Έχουν εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 € (καθαρά) ανά ώρα εκπαίδευσης για τους συμμετέχοντες. (160,00 € συνολικά)

Απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης επιχείρησης

Στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που :

 • Επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους ΔΩΡΕΑΝ και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης
 • Δεν έχουν κάνει ούτε πρόκειται να κάνουν χρήση των πόρων του ΛΑΕΚ μέσα από το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,24% για τα έτη 2016, 2017
 • Δεν απασχολούν πάνω από τριάντα (30) άτομα συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων στα υποκαταστήματά της,
 • Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα δεν θα παρακολουθήσουν περισσότερα του ενός (1) προγράμματα κατάρτισης χρηματοδοτούμενα από τον ΛΑΕΚ κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας εγκυκλίου
 • Οι καταρτιζόμενοι δεν θα απολυθούν καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα της κατάρτισης

Δικαίωμα Συμμετοχής

Ο εργαζόμενος έχει την δυνατότητα να συμμετέχει με δυο τρόπους.

α) σε πρόγραμμα κατάρτισης του Συλλόγου ή Συνδέσμου Εργοδοτών στον οποία ανήκει η επιχείρηση:

 • αίτηση συμμετοχής
 • υπεύθυνη δήλωση επιχείρησης (Κατεβάστε την από εδώ)
 • φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (και τις δύο όψεις στην ίδια σελίδα).
 • φωτοτυπία του τελευταίου διαθέσιμου εκκαθαριστικού σημειώματος ή φωτοτυπία της βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ.
 • ηλεκτρονική βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας από 01/03/2017 έως 28/02/2018, στον σύνδεσμο: https://apps.ika.gr/eInsEligibility/
 • φωτοτυπία της 1ης σελίδας τραπεζικού βιβλιαρίου (να φαίνεται το ΙΒΑΝ), με πρώτο όνομα, το όνομα του εκπαιδευόμενου.

β) Σε πρόγραμμα κατάρτισης οποιουδήποτε  Συλλόγου ή Συνδέσμου Εργοδοτών (Ανεξάρτητοι Εργαζόμενοι):  

Στην περίπτωση αυτή τα Δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα παρακάτω:

 • αίτηση συμμετοχής 
 • υπεύθυνη δήλωση (Κατεβάστε την από εδώ)
 • φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (και τις δύο όψεις στην ίδια σελίδα).
 • φωτοτυπία του τελευταίου διαθέσιμου εκκαθαριστικού σημειώματος ή φωτοτυπία της βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ.
 • ηλεκτρονική βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας από 01/03/2017 έως 28/02/2018, στον σύνδεσμο: https://apps.ika.gr/eInsEligibility/
 • φωτοτυπία της 1ης σελίδας τραπεζικού βιβλιαρίου (να φαίνεται το ΙΒΑΝ), με πρώτο όνομα, το όνομα του εκπαιδευόμενου.

 

Αίτηση Συμμετοχής

Μπορείτε να κατεβάσετε την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και αφού συμπληρώσετε τα απαιτούμενα στοιχεία να την εκτυπώσετε και να την αποστείλετε στα γραφεία μας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00-17:00.