DATA PROTECTION OFFICER EXPERT

 

Ο Εκπαιδευτικός οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» προσφέρει μια Ολοκληρωμένη Λύση εξασφαλίζοντας την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εκπαίδευσης και συμβουλευτικής.

Η εμπειρία και η εξειδίκευση της ομάδας μας  η οποία αποτελείται από συμβούλους επιχειρησιακών διαδικασιών, συμβούλους Πληροφορικής (IT), και υποστηρίζεται από ένα Νομικό Τμήμα που είναι εξειδικευμένο στην εκπαίδευση για την προστασία προσωπικών δεδομένων, δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις που θα εξασφαλίσουν στους συμμετέχοντες την δυνατότητα να πραγματοποιούν συμμορφώσεις σε πολύ σύντομο χρόνο και με υψηλή ποιότητα.

Ειδικότερα:

 1)    Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα” διάρκειας 40 ωρών/ 5 ήμερων

Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να δώσει την γνώση και τα απαραίτητα εργαλεία στους συμμετέχοντες προκειμένου να αναλάβουν να συμμορφώσουν τις επιχειρήσεις και τους φορείς, για όλες τις αλλαγές που πρέπει να εφαρμοστούν σε αυτές, καθώς και για την μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθηθεί σε όλα τα επίπεδα (επιχειρησιακή, νομική, τεχνολογική, διεργασιακή), ώστε να είναι πλήρως συμβατοί με το νέο Ευρωπαϊκό κανονισμό για την Προστασία Γενικών Δεδομένων (GDPR) παρέχοντας παράλληλα άμεσα εφαρμόσιμες και έξυπνες απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα του GDPR με πραγματικά παραδείγματα από την εφαρμογή του σε μεγάλες και μικρές τόσο πολυεθνικές όσο και ελληνικές επιχειρήσεις.

    α) Θεματολογία προγράμματος:

- Εθνικό και Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο για την Προστασία Δεδομένων
- Εισαγωγή στον ρόλο του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και εκτελούντων την επεξεργασία
- Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
- Τα Δικαιώματα των Φυσικών Προσώπων 
- Η Ασφάλεια της επεξεργασίας
- Λογοδοσία
- Παροχή πληροφοριών- Πότε πρέπει να παρέχεται- πώς παρέχεται- και ποίες είναι οι εξαιρέσεις
- Μεταφορές δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Συμμόρφωση προς της  Εποπτικές Αρχές
- Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

    β) Εκπαίδευση στην «Χρήση του ολοκληρωμένου συστήματος e-Compliance GDPR». Πρόκειται για μια  εξειδικευμένη εφαρμογή για την απλοποίηση της διαδικασίας συμμόρφωσης στο GDPR για τον Σύμβουλο Συμμόρφωσης, και τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO).

Το e-Compliance GDPR λειτουργεί σε επίπεδο φορέα ή επιχείρησης καλύπτοντας και τις δραστηριότητες όλων των παραρτημάτων και υποκαταστημάτων του το οποίο παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες:

- Εύκολη καταγραφή και ανάλυση όλων των διαδικασιών επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων.
- Εξαγωγή των Διαγραμμάτων Ροής των Προσωπικών Δεδομένων
- Εξαγωγή Αρχείου Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας βάσει του άρθρου 30 του Κανονισμού
- Εξαγωγή αναφοράς για το επίπεδο συμμόρφωσης (GAP ANALYSIS)
- Αυτοματοποιημένη Εκτίμηση Κινδύνου για την ασφάλεια επεξεργασίας (RISK ASSESSMENT)
- Εξαγωγή προτεινόμενων Οργανωτικών και Τεχνικών Μέτρων για την ασφάλεια της επεξεργασίας
- Αυτοματοποιημένος έλεγχος για την απαίτηση διενέργειας Εκτίμησης Αντικτύπου (DPIA)
- Βιβλιοθήκη υποδειγμάτων υλικού συμμόρφωσης
- Δυνατότητα αποθήκευσης/ενσωμάτωσης των στοιχείων συμμόρφωσης του φορέα ή της επιχείρησης
- Δυνατότητα εντοπισμού των προσωπικών δεδομένων ενός υποκειμένου
- Δυνατότητα τροποποίησης ή επικαιροποίησης των διαδικασιών επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων.

Περισσότερα στοιχεία για την εφαρμογή θα βρείτε στην διεύθυνση: www.ecompliancegdpr.com

2)    Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες, εφόσον επιθυμούν, θα έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης που διοργανώνονται από την TÜV AUSTRIA HELLAS, την ACTA και το Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Διαπίστευσης ISO/IEC 17024.

3)    Υποδείγματα

Στο τέλος του προγράμματος θα δοθούν στους συμμετέχοντες τα παρακάτω εργαλεία για την απλοποίηση της διαδικασίας συμμόρφωσης στο GDPR για τον Σύμβουλο Συμμόρφωσης και τον DPO:

 • Υποδείγματα πολιτικών
 • Υποδείγματα Κειμένων Συγκατάθεσης
 • Υπόδειγμα Σχεδίου Ασφαλείας
 • Οδηγίες Κατάρτισης Διαδικασιών Λειτουργίας
 • Υπόδειγμα Σχεδίου Ανάκαμψης μετά από Καταστροφή
 • Υπόδειγμα Αναφοράς Γνωστοποίησης Παραβίασης Δεδομένων

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Στελέχη επιχειρήσεων, Μ.Κ.Ο., Δημόσιων Οργανισμών, ΟΤΑ που έχουν ή που πρόκειται να αναλάβουν τη θέση του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)
 • Δικηγόρους
 • Σύμβουλους Επιχειρήσεων
 • Στελέχη Πληροφορικής & Επικοινωνιών
 • Στελέχη Marketing
 • Διοικητικά Στελέχη

Τα οφέλη 

 • Απόκτηση γνώσεων για να αναλάβουν καθήκοντα Data Protection Officer σε επιχειρήσεις, και φορείς του δημοσίου τομέα.
 • Χρήση των υποδειγμάτων για την άμεση πραγματοποίηση συμμορφώσεων 
 • Οι συμμετέχοντες μετά το σεμινάριο θα είναι σε θέση να πιστοποιηθούν ως DPO.

Κόστος

 • Ειδική προσφορά 320,00€  
 • Δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης από το ΛΑΕΚ 0,24%

 

 

Εκπαιδευτές

Ιωάννης Γουμενόπουλος - Σύμβουλος επιχειρήσεων. 

Τα τελευταία χρόνια υπήρξε βασικός εταίρος & συνιδρυτής της  εταιρίας PrivIntelligent Solutions Sagl  με έδρα το Lugano της Ελβετίας η οποία  παρέχει υπηρεσίες προστασίας προσωπικών δεδομένων σε μεγάλες Φαρμακευτικές Εταιρίες (Santen, IBSA, PTC, Alnylam κ.ά.) τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει συμμετάσχει ως Project Manager σε έργα Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων μεγάλων Φαρμακευτικών Εταιριών όπως η IBSA Institut Biochimique SA. Διαβάστε όλο το βιογραφικό εδώ

Αγγελική Μητροπούλου - Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Ασκεί μάχιμη και συμβουλευτική δικηγορία τα τελευταία 20 χρόνια και είναι πιστοποιημένη επαγγελματίας (CIPP/E) σε θέματα δικαίου προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ιδιωτικότητας από τον Διεθνή Οργανισμό Επαγγελματιών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (International Association of Privacy Professionals) IAPP. Διαβάστε όλο το βιογραφικό εδώ

Παναγιώτα Κέλαλη, Δικηγόρος 

Η Παναγιώτα Κέλαλη είναι δικηγόρος εξειδικευμένη στα θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του Δικηγορικού Συλλόγου της Νέας Υόρκης ((Η.Π.Α) και United States District Court for the Northern District of Illinois, ((Η.Π.Α)  καθώς και co-chair της IAPP Greece. Διαβάστε όλο το βιογραφικό εδώ

Τροκάνας Θεόδωρος - Δικηγόρος

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής ΑΠΘ. Το 2003 έλαβε το μεταπτυχιακό δίπλωμα «Ανθρώπινα δικαιώματα και προστασία της ανθρωπότητας» με κατεύθυνση το ιδιωτικό δίκαιο από το Πανεπιστήμιο της Βουργουνδίας με έδρα τη Ντιζόν της Γαλλίας. Το 2011 αναγορεύτηκε διδάκτορας του Αστικού Δικαίου από το Τμήμα Νομικής ΑΠΘ. Ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 2002. Διαβάστε όλο το βιογραφικό εδώ

Αντωνιάδης Ευκλείδης - Αναλυτής Συστημάτων

Ο Ευκλείδης Αντωνιάδης είναι Αναλυτής - Σύμβουλος Συστημάτων με σπουδές στο University of Northumbria at Newcastle UK BSc Business Systems Information Technologies (B.S.I.T.). Διετέλεσε Σύμβουλος οργάνωσης διαδικτυακού κόμβου και εφαρμογής στο Υπουργείο Πολιτισμού. Διαβάστε όλο το βιογραφικό εδώ

 Δήλωση Συμμετοχής

 Κατεβάστε την Δήλωση Συμμετοχής ΕΔΩ  και αποστείλλετέ την με email στο plus@dimitra.gr 

 Ενάρξεις τμημάτων - στ΄Κύκλος

 • Αθήνα, Φερρών 16, Ημέρες Διεξαγωγής: Δευτ 23/9, Τρ 24/9, Τετ 25/9, Πέμ 26/9, Παρ 27/9 &ώρα 10:00-17:15
 • Θεσσαλονίκη, Κωλέττη 24, Ημέρες Διεξαγωγής: Δευτ 30/9, Τρ 1/10,Τετ 2/10,Πεμ 3/10,Παρ 4/10 & ώρα 10:00-17:15
 • Λάρισα, Παλαιολόγου 19, Ημέρες Διεξαγωγής:Δευτ 7/10, Τρ 8/10,Τετ 9/10, Πέμ 11/10, Παρ 12/10 & ώρα 10:00-17:15
 • Βόλος, Φερρών 65, Ημέρες Διεξαγωγής: Δευτ 14/10 Τρ 15/10, Τετ 16/10, Πέμ 17/10, Παρ 18/10  & ώρα 10:00-17:15

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

Αθήνα: Τηλ. 2108838540, email: athens@dimitra.gr, Υπεύθυνη κα Ζαμινού Μαρία.
Θεσσαλονίκη: Τηλ. 2310547180, email: thes@dimitra.gr,Υπεύθυνη κα Αποστολίδου Χριστίνα.
Λάρισα: Τηλ. 2410554026, email: plus@dimitra.gr, Υπεύθυνη κα Κορδελά Ελευθερία. 
Βόλος: Τηλ. 2421038333, email: volos@dimitra.gr, Υπεύθυνη κα Μαστρονικολή Ελένη.
Τρίκαλα: Τηλ.  2431031450, email:  trikala@dimitra.gr, Υπεύθυνη κα Ταμπούζου Πεννυ.